Weet-varia’s wetenschap & technologie, oudere pagina’s.
Weet-varia’s wetenschap & technologie, oudere pagina’s.

Bron: BBC-news science/nature of technologie, tenzij anders vermeld.

Varia-index.
Varia-index.
Sekse-bepaalde voorkeur voor roze. Bericht: Maandag 20 augustus (Reuter)
Kleding en behangetjes voor baby's: volgens culturele opvattingen hoort blauw  bij de jongetjes en roze bij de meisjes. Maar recent onderzoek wijst er op dat een geslachtelijke  voorkeur voor kleur-tinten niet van de  omgeving stamt, maar genetisch is 'ingebakken' en van dan ook wereldwijd voorkomen, aldus Anya Hurlbert, neurologisch wetenschapper aan de Newcastle Universiteit. Dat zou volgen uit een proef waarbij een groep van mannen en vrouwen werd gevraagd om, kijkend naar een scherm met 1000 gekleurde rechthoeken, daarvan  de  hen favoriete kleuren  snel uit te pikken. Met als uitkomst dat patronen van de mannen een voorkeur vertoonde voor de tinten in het blauwe deel van het kleurenspectrum, maar de vrouwen piekten nabij en binnen het rode deel.
Van andere onderzoeken   is bekend dat mensen in het algemeen een voorliefde hebben voor de kleur blauw en dat vrouwen dus kennelijk van die algemene voorkeur neigen af te wijken. Volgens onderzoeker Anya zou dat te maken hebben met de archaïsche taakverdeling, waarbij mannen aan het jagen gingen en kleur-onderscheid niet zo belangrijk was.  De vrouwen daarentegen plukten vruchten en vast staat dat een rode kleur vaak wijst op gerijpt fruit. <en zoals gelovigen weten: het was Eva die Adam een appel aanbood van een verboden boom, dus misschien dat vrouwen sindsdien ook meer verstand van fruit hebben>
met de volgende ingrediënten:
• een lapje vlees in een doos, buiten bereik van snavels en pootjes.
• Een klein, beschikbaar twijgje,  te klein om daarmee het lapje vlees te kunnen bemachtigen.
• Een langer twijgje, lang genoeg om wel naar het vlees te peuteren, maar in een andere doos en evenmin binnen direct bereik van pootjes en snavels.  

En wat bleek?  Van de zeven kraaien waren er zes zo slim om met behulp van het korte twijgje het lange twijgje uit de doos te peuteren, om dan vervolgens daarmee uit de andere doos het lapje vlees uit de andere doos los te krijgen. Werd de posities van de  twijgjes
omgedraaid, dan pakten de dieren op één na direct het langere twijgje.
Met andere woorden, de dieren beheerste de kunst van wat 'analoog redeneren' genoemd wordt: een proces waarbij een probleem wordt opgelost door gebruik te maken van eerdere ervaringen om verwante vraagstukken op te lossen. Dit in tegenstelling tot leren via ' try and error '.  Een vermogen, dat eerder alleen aan mensen en mogelijk sommige aap-soorten werd toegekend. < wat je doet afvragen wat de kraaien zouden kunnen doen als ze in plaats van vleugels net als mensen over twee armen zouden beschikken>.
Onderzoekers: Alex Taylor,Russell Gray.
Slimme kraaien  (bericht donderdag 16 augustus).
Bij intelligente dieren denken we al snel aan apen-soorten en dolfijnen. Maar kraaien (Corvus moneduloides) van Nieuw-Caledonië blijken volgens een onderzoek van de Auckland Universiteit minstens zo slim te zijn. De kraaien zijn vermaard om hun vermogen gereedschappen te maken: twijgen die in hoeken worden gebogen, geknipt en van bladeren worden gestript, teneinde een sonde te creëren, waarmee insecten en larven uit hun holletjes kunnen worden gepeuterd. Maar daar houdt het niet mee op.  Een aantal kraaien werd aan een test onderworpen,
Uittreden wetenschappelijk verklaard. (bericht: vrijdag 24 augustus 2007)
Uittreden  is een fenomeen dat zich bij comateuze patiënten en bij  anderen met een bijna-dood-ervaring voordoet. Wie het overkomt neemt zijn eigen lichaam van een afstand waar, op een wijze die suggereert, dat men (de geest, de ziel, het 'astrale lichaam' ) het eigen lichaam tijdelijk verlaten heeft. Er zijn echter aanwijzing dat die beleving helemaal niet zo paranormaal is als al gauw verondersteld wordt.  Twee
wetenschappelijke teams van Britse en Zwitserse origine (Universiteit College Londen en het Zwitserse federale Instituut van Technologie  in Lausanne), hebben met experimenten de beleving van uittreden weten te simuleren. De experimenten werden uitgevoerd met 'virtual reality'- hologram-brillen, die het brein misleidend lieten geloven, dat het eigen lichaam zich elders bevond.  De truc bestond er uit dat de proefpersonen
door de brillen een camera-opname van hun eigen rug bekeken. Werd vervolgens over die rug met met een pen gestreken dan hadden de proefpersonen eerder het gevoel dat de virtuele kopie van hun rug, dan de echte rug werd aangeraakt. Nog gekker: als niet de rug van de personen zelf maar dat van een pop werd gestreken, dan nog hadden  de proefpersonen het gevoel, dan hun (hologram) lichaam  werd aangeraakt.

De experimenten lijken aan te tonen dat onder omstandigheden visuele signalen  en tast-signalen  ontkoppeld kunnen raken waardoor een uittreding-ervaring  ontstaat. We zijn kennelijk waar onze ogen zijn, maar als we daarbij bedot worden of is er een storing dan  zien we ons zelf opeens op afstand. Praktische toepassingen: levensechte aanwezigheid in video-spelletjes en geavanceerde robot -operaties, gestuurd door chirurgen aan de andere kant van de wereld. <Maar zeg ik zelf: belangrijk ook dat wereld weer een stukje minder paranormaal wordt>
Onderzoekers: Dr Henrik Ehrsson/Dr Susan Blackmore

var260807
26 augustus 2007
var07-I