Buurt-nieuws
 S T A T I O N
S T A T I O N
Archief-kopie
Station-archief.
Toekomst Stationsbuurt
22-02-2010:
De toekomst van de Stationsbuurt is vanzelfsprekend iets wat de bewonersorganisatie Buurtstation zeer ter harte gaat en over vorm en tempo verschillen wij met de gemeente (in casu wethouder Norder) van mening.. Lang voordat minister Vogelaar op het politieke toneel verscheen stonden er al mooie woorden op gemeentelijk papier die beloofde dat de Stationsbuurt een ontwikkeling van verbetering en kwaliteit mocht verwachten. Met termen als ‘Qartier Latin’, ‘Avenue Culinair’, ‘de ontmoeting tussen kennis en cultuur’ maar ook met  instrumenten als Winkelpanden CV  en Wijkontwikkelingsmaatschappij werd de hoop gevoed dat kwalitatieve vooruitgang in het vooruitzicht lag. Verdere verwachtingen  werden opgeroepen doordat de Stationsbuurt samen met de Rivierenbuurt het label ‘krachtwijk’ kreeg, waar bijzondere maatregelen voor bedacht zouden worden.  We kregen er een mooie term bij: ‘de rode loper’, staande voor een aantrekkelijke verbinding tussen Hollands  Spoor (Statiosnweg-Wagenstraat) en de binnenstad. Maar de plannen die verschenen bleven beperkt tot de omgeving HS en het aansluitende brede deel van de Stationsweg. Beperkt dus tot een rode deurmat.

Maar er kan veel meer en bij mooie worden horen bijpassende daden. De Stationsbuurt is er aanzienlijk op vooruit gegaan door verdwijnen van een prostitutiestraat,  een opgeknapt Oranjeplein en een gebruikersruimte voor verslaafden. Maar juist daarom maakt een bredere aanpak een goede kans en dan hebben we het onder meer over aanpak van leegstand en het onaantrekkelijk en eenzijdig  winkelaanbod. Teneinde de gemeente tot meer daadkracht te prikkelen werden twee initiatieven door Buurtstation genomen. Een -gehonoreerd- verzoek van onze werkgroep Bouw & Visie aan de rijksbouwmeester om onze buurt eens onder de loep te nemen en een forumavond met politici van PvdA, CDA, VVD en GroenLinks, vertegenwoordigers van de huidige coalitie-partijen en de grootste oppositiepartij in de gemeenteraad. Deze werden vragen voorgelegd over hun ideeën over een verder gaande aanpak van het Stationsplein en aantrekkelijker maken van het traject Sationsweg-Wagenstraat. Het werd een boeiende avond met ook veel kritische vragen uit de zaal van bewoners. Voor de PvdA was onverwacht Norder zelf gekomen en hopelijk is bij hem ook het idee gevestigd dat er meer kan en moet.

Het ziet er in elk geval naar uit dat eerder dan gepland een nota van uitgangspunten gaat komen, die zicht biedt verbeteren van de Stationsweg. Dat was al daarvoor al gestimuleerd door de inspirerende inzichten van mensen uit de kring van de Rijksbouwmeester. Naast opvattingen over het  winkelbestand lanceerde die kring ook aansprekende opvattingen over stedenbouwkundige samenhang. Het Stationsplein bijvoorbeeld ontbeert de ruimte, die de betiteling ‘plein’ rechtvaardigt. Sloop van het grote belastingkantoor zou daarom een stevige verbetering in het aanzicht zijn. En als alles eigenlijk meer het formaat van een straat heeft moet je dat zeker niet verergeren door dominerende hoogbouw: het Strijkijzer. Nu zijn dit inzichten die om forse en heel dure ingrepen vragen, die niet gauw uitgevoerd zullen worden. Maar als er in de toekomst nieuwe bouwkundige projecten tot stand komen is het toch wel nuttig om dan, anders dan voorheen, ook te rekenen met een optimaal attractieve en samenhangende stedenbouwkundig geheel.

Van groot belang is dat volgens de Rijksbouwmeester de Stationsbuurt beslist de potentie heeft om ‘het visite-kaartje van Den Haag’ te worden, juist vanwege ligging, internationale samenstelling en klassieke bebouwing.  Laten we hopen dat we door de aandacht die we op landelijk en lokaal niveau hiervoor hebben losgemaakt, die potentie zich de komende tijd  vertaald aan de kwalitatieve verfraaiing van ons toch al attractieve woonbuurt. Buurtstation blijft zich er in elk geval sterk voor maken!
Politieke forumavond 17 februari NS-personeelsruimte.
Vl.n.r  Joke Komen (staand: voorzitter), Marnix Norder, Gert Jan Bakker (CDA) , Catharina Abels(VVD), Inge Vianen (GroenLinks)
Politieke forumavond 17 februari NS-personeelsruimte.
Vl.n.r  Joke Komen (staand: voorzitter), Marnix Norder, Gert Jan Bakker (CDA) , Catharina Abels(VVD), Inge Vianen (GroenLinks)
Eind-presentatie onderzoeken rijksbouwmeester 3 februari , VROM
Station220210