Buurt-nieuws
 S T A T I O N
S T A T I O N
Archief-kopie
Station-archief.
1
Station170608
Juni-nieuwtjes
Bewonersavond 24 juni.
Een maal per jaar mogen de bewoners van de Stations bepalen wie in het bestuur van de bewonersorganisatie zitting heeft. Gisteren was het zo’n gelegenheid. Maar er waren ook andere agendapunten naast de zoals de verantwoording van de financiën.  Potentieel pijnpunt: nu nog heeft de bewonersorganisatie het pandgebruik om niet, maar als er straks een definitieve bestemming van het pand, mogelijke renovatie of nieuwbouw bekend wordt zal elders vervangingen verblijfsruimte moeten worden gezocht.  Wanneer het zo ver is dan zullen we het in de Stationsbuurt met minder activiteiten moeten doen, omdat er veel geld naar de huur zal gaan . Helaas,  de Stationsbuurt is een kleine buurt en  de subsidie voor activiteiten is evenredig aan het aantal inwoners.  
Hoewel een kleine buurt, wordt er wel veel ondernomen naast de kerntaken leefbaarheid en veiligheid en daar gaf voorzitter Cathelijne Dommerholt een overzicht van. Bijvoorbeeld activiteiten met vrouwen (speeddate, bezoek aan beeldententoonsteling), huiswerkhulp voor allochtone moeders), ondersteuning Kinderkoninginnedag , Buurttheater. Voor de laatste twee activiteiten is tot nu toe zonder succes subsidie van het fonds burgerschap aangevraagd. Verder is er contact en samenwerking gezocht en gevonden met studentenvereniging INTAC en de Surinaamse vereniging ‘Samen Sterk’ . Uitbreiding van contacten & samenwerking o.m. met de buurt-ondernemers is ook een ambitie.

Financiën en activiteiten kregen de goedkeuring van de aanwezigen en daarna kwam de verkiezing van het bestuur aan bod. Twee bestuursleden (Mariek Groen en Koen van Venetie) traden af en stelden zich niet herkiesbaar en twee nieuwe mensen Mohamed Akachar en Mohamed El Alloui, beide ondernemers aan de Stationsweg stelden zich kandidaat. Goed voor onze plannen om contact en samenwerking met de ondernemers te zoeken en de ondernemersvereniging opnieuw op te starten en beide kandidaten werden dan ook uitgenodigd na verkiezing tevens te participeren in de werkgroep Bouw & Visie.

Koen (blijft webmaster en lid begeleidingsgroep Zieken)  en Marieke (verhuist op termijn)  werden bedankt en met een kleine attentie verrast. Marieke drukte haar waardering voor de samenwerking van de afgelopen tijd uit in een potplant voor elk bestuurslid.  Daarna werd gestemd (dank aan de tel-commissie) en alle kandidaten bleken daarbij ruime steun te krijgen. We gaan als bestuur (en werkgroepen natuurlijk ) dus straks deels vernieuwd met vol enthousiasme verder aan nuttige en aantrekkelijk activiteiten voor buurt en bewoners. .  


Overige beelden op deze pagina: ‘Jazz in de grachten’, onderdeel van ‘The Haque Festivals’. Een festival op Bierkade/Groene Wegje op de grens met de buren van het Oude Centrum. Het vond afgelopen weekend plaats.
KOEN VAN VENETIE