Buurt-nieuws
 S T A T I O N
S T A T I O N
Archief-kopie
Station-archief.
Schouw 15 april 09
Twee keer per jaar doen we het, een zogeheten schouw.  De eerste keer in 2009 was woensdag 15 april  We, dat wil zeggen mensen van Buurtstation en andere bewoners van de Stationsbuurt, lopen samen met vertegenwoordigers van instanties een eerder gekozen route door de wijk. In dit geval met Gerrit van der Hut van de dienst Stadsbeheer. Tijdens de wandeling letten we op ongewenste fenomenen, zoals zwerfvuil, glasscherven,  gevaarlijke situaties.  Eigenlijk geldt ook voor de stoplichtvoorziening bij de kruising Stationsweg-Hoefkade. Staat voor voetgangers te kort op groen en dan beletten afslaande automobilisten het oversteken. Dus ging ik snel door rood en nam een foto van netjes wachtende leden van ons gezelschap.
Vlak bij mijn huis een parkeergarage, waarvan het uitstekende dak op de foto te zien. Probleem is dat het dakpunt los zit en dus een brokje beton op het hoofd van een voorbijganger kan vallen.  Op de andere foto het binnenterrein van de Ellips, het flatgebouw waarin ook mijn huis zich bevindt. In de zomer vaak heel levendig met spelende kinderen en voetballende jongeren. Er zijn zelfs twee doel en neergezet. Maar die staan wel op een bol grasveld, waar de bal makkelijk van af,  terwijl er aan de andere kant een hol grasveld is, waar de bal niet vanaf  rolt. Dus wordt daar ook meestal gevoetbald. Mijn suggestie: verplaats de doelen naar de andere kant.
De schouw had deze keer een bijzonder persoonlijk belang. Links de ingang van de fietsenkelder, waar een groot gat in het glas is geslagen. Overigens een dag later hersteld door woningbouwcorporatie Staedion. Het punt waar het om gaat is dat de ingang van de fietsenkelder nabij de doorgang naar het Stationsplein gelegen is en bezoekers vaker glasscherven achter laten. Doorgaans van flessen waarin ongetwijfeld bier in heeft gezeten. Het zou daarom prettig als de politie daar in de nachtelijke uren af en toe een kijkje neemt. Scheelt weer een lekke band.  Iets heel anders: het vinden van het juiste adres. Nogal lastig omdat de Ellips (binnnenkant= Haagweide) aan de buitenkant 4 Straatnamen heeft. Dankzij de suggestie van de verkeerswerkgroep Buurtstation is dat met andere bebording wat duidelijker geworden.
Tijdens het verblijf op Rijswijkseplein/Stationsplein werden de schouwers verrast door een tram uit vroegere tijden. Nee, geen bezuiniging van de HTM, maar te huur voor feestgangers.
Van het Rijswijkse Plein naar het Zieken.  Het nabij gelegen pand diende ooit voor het verplegen en afzonderen van melaatsen.
Links twee belangrijke mensen voor de schouw, namelijk Connie Schaap (BOOG), die het in samenspraak met Buurtstation organiseert. Rechts Carla Janmaat medewerkster Buurstation, die punten van actie noteert. Op de foto rechts lijkt het of Cathelijne danst met een verkeerspaal. Maar het gaat haar om te demonstreren hoe makkelijk je over slecht teruggelegd plaveisel (Groene Wegje) kan vallen.  Na het Groene Wegje volgde de laatste straten van de inspectie en keerden we terug  naar ons vertrouwde pand.
Station170409