Buurt-nieuws
 S T A T I O N
S T A T I O N
Archief-kopie
Station-archief.

Stat2_170908

17-09 Hotel bij Hollands Spoor
Gisteren hadden wij ins ons pand aan de Stationsweg  de 3e SOOS-bijeenkomst van 2008.  Waar staat SOOS voor? Tot nu toe voor Stedelijke Overleg Oude Centrum en Stationsbuurt, maar in 2009 wordt dat: Stedelijke Ontwikkelings Overleg Stationsbuurt. Want qua structureel  overleg over stedelijke ontwikkeling (renovatie, nieuwbouw, herbestemmingen, herinrichtingen) gaan Stationsbuurt en Oude Centrum op beider verzoek uiteen. De interesse in ontwikkelingen bij de buren blijft, maar het is wel erg veel verlangd om dat op de voet en op detail-niveau te volgen.  Vandaar dat in december de laatste keer een SOOS-avond in de huidige vorm zal zijn.

Ook gisteren 16 september was een gezamenlijke bijeenkomst, maar voorafgaand daaraan, met broodjes van de gemeente, was ik vanaf 18.00 uur aanwezig bij een presentatie van NS-plannen.  Plannen met betrekking tot een hotel die naast het door het Strijkijzer overschaduwde Sigma-gebouw vorm moeten gaan krijgen.  Dat Sigma-gebouw en diens locatie zijn overigens in  populariteit gedaald bij investeerders, dank zij de grote buur en dat voert tot een vertraging bij  nieuwe bebouwing op die plek.  Met als nadeel  een risico dat die nieuwe bebouwing mogelijk stedebouwkundig niet fraai aansluit bij de hotel-plannen.

Dat  geplande hotel gaat overigens ‘de Magadant’ heten, naar de architect van Hollands Spoor, door een aanwezig buurtbewoners het mooiste gebouw van de Stationsbuurt genoemd.  Het is dan ook van belang dat bebouwing daarnaast (opdrachtgever NS-vastgoed) de gevel van HS in ere houdt. Of dat gebeurt hangt af van kleur, vorm en plaatsing van het gebouw. Hoewel er ook mensen zijn, die zeggen dat HS het best tot zijn recht komt  met géén bebouwing en handhaving van het groen talud.

Wat de plaatsing en kleur betreft, lijkt het wel goed te zitten. De voorkant ligt op éen lijn met de voorkant van de HS-gevel en de kleur (van de bakstenen) , hoewel dat anders lijkt  op de foto boven rechts, zou overeenkomen met de kleur van de HS-gevel.
Maar over de vorm bestaat dispuut.  Het gevoel bestaat dat er -een trend volgend- opnieuw een blokkendoos zal worden neergezet en daarmee een gebouw  dat geen mooie eenheid met de HS-gevel vormt. De NS (namens deze: de heer René Zirkzee)  meent echter dat met  niet al te opvallende vorm van het hotel, de HS-gevel het best als toonaangevend tot zijn recht blijft komen. En daar kan de gemeente (Hetty Verheijen) , als die dat al zou willen, weinig aan doen. In de Gebiedsvisie is weliswaar de eis gesteld dat nieuwe bebouwing ‘een klassieke uitstraling’ moet hebben, maar architecten kunnen daar op zeer verschillende manieren invulling aan geven. Overigens: de welstandscommissie heeft het laatste woord.

Wat de doelgroep voor het hotel betreft zijn de ambities bescheiden: zakenmensen en toeristen, 3 sterren-hotel. Aan de kant van het Sigma-gebouw komt een restaurant en er het gebouw krijgt twee kleine vergaderzalen. Helaas dus geen conferentie-centrum, wat wellicht een economische push aan de buurt had kunnen geven.

Natuurlijk hebben we opnieuw aangevoerd dat het doortrekken van de stationshal een noodzakelijk ingrediënt voor succes is. Dat geldt voor de hele gebiedsontwikkeling, maar ook voor het functioneren van het hotel, want anders wordt afreizen aan de Laak-zijde een lastige kwestie. Ook een goede verkeersafwikkeling is aan de orde gesteld.

Tot zover de weergave van de presentatie van de NS-plannen. Helaas kregen we als Buurtstation ook vervelend nieuws.
Het funderingsonderzoek op de locatie van ons pand komt op gang met als consequentie dat de gebruikers overeenkomst volgend jaar opgezegd gaat worden. Dat houdt in dat de bewonersorganisatie een nieuw thuis moet gaan zoeken. Maar ook dat de financiële ruimte gaat krimpen en de verhuizing  tijd in beslag gaat nemen, die niet aan activiteiten besteed kan worden. Maar we gaan naar beste mogelijkheden natuurlijk wel door.
 
2