Buurt-nieuws
 S T A T I O N
S T A T I O N
Archief-kopie
Station-archief.
Stat2_081109
2
Schouw november
Twee keer per jaar doen we in de Stationsbuurt een buurtschouw en de 2e keer vond de schouw plaats op 3 november. Dan wordt het natuurlijk schouwen in het donker, maar dat biedt dan ook de gelegenheid om eventuele gebreken aan de verlichting vast te stellen. Het is dan ook zeer te waarderen dat drie mensen van DSB-verlichting bereid waren mee te lopen, zeker gelet op het gure weer op 3 november. Daarnaast konden we kennis maken met onze nieuwe wijkagent (Simon Daw) en natuurlijk konden we weer rekenen op Gerrit van der Hut van de bestuursdienst.
Plezierig was ook de aanwezigheid van nieuwe gezichten onder de meelopende buurtbewoners. En bijzonder de aandacht van de media op de wandeling. En dan hebben we het over de cameraploegen van ’ Den Haag Frontaal’ en ‘Docusoap’.  
Behalve de verlichting kreeg ook de verkeersveiligheid aandacht. Zoals de kruising Stationsweg-Hoefkade, waar het licht voor voetgangers en deze kruisend autoverkeer richting station gelijktijdig op groen gaat. Dat zou  beter moeten worden met de oplevering van het DUWO-complex  (17 november) en in elk geval kunnen voetgangers dan uitwijken naar de overkant. .  
8 nov 2009
Boven: Carla Janmaat, medewerker Buurtstation,  noteert actiepunten en  Margriet Vromans (Den Haag frontaal) interviewt.
Bij de hoek Wolterbeekstraat-Hoefkade (onder) doet zich een probleem met het verlenen van voorrang voor, mogelijk op te lossen door het aanbrengen van haaientanden. Aan de overkant de voormalige werkverblijven van dames van plezier, nu met een meer artistieke en educatieve bestemming. In de zijstraat aan de overzijde is een gat in de straat gemeld.  Voorzitter Cathelijne gaat het na en vond in elk geval een verdachte oneffenheid in de betegeling.
Onze tocht werd ongepland onderbroken met een bezoek aan een koffiehuis op de Hoefkade. Bij het passeren werden we uitgenodigd om binnen te komen en hoewel het voor de aanwezigen even (en voor ons ook) wennen was,  werden we gastvrij ontvangen. In een omgeving waar men  gewoonlijk alleen mannen uit de eigen bevolkingsgroep ontvangt, dus heel bijzonder.
Wie weet een begin van een doorbraak in de pogingen van Buurtstation met meer bevolkingsgroepen contact te leggen, wat bij sommige weer wat beter lukt dan bij andere. Na de aangename pauze moest de afgesproken tour nog afgemaakt worden. Onder het beschadigde dak van de parkeergarage bij de van Zuylichemstraat. Gevaarlijk, want er kan een brok van afvallen. En natuurlijk kwam voor de zoveelste maal ook de gevaarlijke oversteek/afslag van Huijgenspark weg richting Stations/Rijswijkse weg weer te sprake.
Rechts boven: een korte pauze op het zieken, waar ‘onze eigen krakers’ (Guy, Lotte} hun woning hebben. Een beeld waarmee ik dit verslag beëindig. Overigens zonder de punten met verlichtingsproblemen  genoemd te hebben. Maar onze Carla heeft deze en andere bijzonderheden allemaal vastgelegd. Tot slot: Dank aan Connie Slutter (BOOG)  voor haar aandeel in de organisatie van de schouw. Actiepunten zullen op het eerst volgende Groot Wijk Overleg worden nagelopen.