Buurt-nieuws
 S T A T I O N
S T A T I O N
Archief-kopie
Station-archief.
Stat2_070208
07 februari 2008: Lichtshow
Strijkijzer.
07 februari 2008: Lichtshow
Strijkijzer.
De hoge woontoren  op het Rijswijkse Plein nabij Hollands Spoor is geen bron van waardering en vreugde geweest voor de omwonenden. Het begon met de gebruikelijke bezwaren ten hoogbouw: verlies aan uitzicht, windeffecten, mogelijk verkeersproblemen. Bezwaren, die vooral kwamen van mensen, die het dichtst op de bouwlocatie  woonde.  Maar toen de kroon (zie afbeelding rechts) op het gereedgekomen gebouw werd geplaatst, spreidde de klachten zich tot grote afstand van het gebouw uit. Met enige wind begon de woontoren verschillende composities ten beste te geven, geen van allen gewaardeerd en zeker niet tijdens de nachtelijke uren. Ook ik hoorde tot de slachtoffers.

Inmiddels zijn de geluidsklachten met een voorlopige met een voorlopige voorziening verholpen, al is het ten koste van het uiterlijk van de kroon, niet meer doorzichtig, maar belegd met planken. Op een definitieve oplossing wordt nog gestudeerd.  Recent hoorden wij (Buurtstation) dat ook over wind en verkeersproblemen wordt nagedacht.
De verkeersproblemen rond het Strijkijzer zijn overigens van andere aard dan de verwachte. Niet al te veel van de bewoners zijn in het bezit van een auto, dus de parkeerdruk is nauwelijks gewijzigd. Maar het autoverkeer Hofwijckstraat-Rijswijkse Weg let minder goed op doorgaande fietsers dan gewenst en daar moet wat aangedaan worden.  

Woningbouw-corporatie Vestia liet vandaag even alle problemen rond de woontoren achter zich, om het gebouw feestelijk in te wijden.  Eerst met een ontvangst voor genodigden in een tent op de punt  van het Huijgenspark. Vestia trof het niet slecht met het weer. Het miezerde een beetje, maar daar bleef het bij wat de nattigheid betreft.  En de grote stormen, die we kort geleden over ons heen kregen, ontbraken.

Zo’n 40 genodigden binnen de tent en ongeveer evenveel belangstellenden daar buiten wachtten rond zes uur op een aangekondigde licht-show.  Waarbij wel enig geduld betracht moest worden, want eerst moest gewacht worden op de VIPs (o.m. Marnix Norder en Frits Huffnagel) en daarna op het einde van hun toespraken-reeks.  

Vestia had voor die licht-show een creatieve opzet bedacht, namelijk een koppeling aan de bekende kermis-attractie ‘kop van jut’. Genoemd trouwens naar een beruchte moordenaar, die niet ver van het Huijgenspark  zijn infame daad beging, (z ie zwarte tekst onderaan).

Met een klap op de kop van jut schoten gekleurde lichten op de linkerhoek van het Strijkijzer aan en hoger naarmate de klap harder was.  Bij de laatste klap gevolgd door vuurwerk op het dak, dat ik helaas niet goed op de foto kreeg. Mijn camera meldde ‘low battery’ en er was geen tweede kans. Helaas: de bezoeker van mijn site zal het er mee moeten doen!
Wikipedia: Henricus Jacobus Jut (Den Haag, 19 juli 1851 - Leeuwarden, 12 juni 1878) was een negentiende-eeuwse moordenaar uit Den Haag.Op 13 december 1872 toog hij samen met Christina naar het huis van Van der Kouwen aan de Bocht van Guinee te Den Haag en stak zowel haar als haar nieuwe dienstbode Leentje Beloo dood. Ze gingen er met alle juwelen en waardepapieren vandoor. Moord was in die dagen in Nederland een zeldzaamheid en dagenlang was Den Haag in rep en roer.
Boven feest-tent; onder tent voor de toegangsbewijzen.
Boven: kop van Jut; onder het oplichten van linkerkant van het Strijkijzer, helemaal rechts met enig vuurwerk.