Buurt-nieuws
 S T A T I O N
S T A T I O N
Archief-kopie
Station-archief.
Stat2_050308
05-03-08 Buurtwerk in uitvoering.
In een vervolg op de SOOS-avond woonde verschillende buurtgenoten en ikzelf gisteren (dinsdag 4 maart) een inloop-bijeenkomst bij over de gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving in het atrium van de Haagse Hoge School. Deze keer met een presentatie van wethouder Marnix Norder. Voor wie de SOOS-bijeenkomst heeft bijgewoond was er eigenlijk weinig nieuws onder de zon (zie desbetreffende pagina Station 1). Of het zou nieuws moeten zijn dat de route van station HS naar binnen stad in de woorden van de wethouder als ‘rode loper’ moet worden aangeduid. Dat is toch een status-verhoging gelet op de eerder in gebruik zijnde aanduiding van ‘Het Lint’.

Toch had de inloop nog wel nut, want op onze SOOS-bijeenkomst waren ondernemers  vrijwel afwezig en bekenden onder hen (Jos Jas en Jurgen Osinga) waren er gisteren wel. Jurgen vond dat de planning allemaal wat grootser had gekund. In het verlengde daarvan bedacht ik bij mijzelf, dat als Norder praat over ‘de rode loper naar de binnenstad, het voorlopig alleen gaat over de rand van die loper nabij Hollands Spoor. Is het de bedoeling dat projectontwikkelaar Stever de rest tot aan ‘China-Town’ voor zijn rekening neemt en zo ja gaat dat passen binnen de gebiedsvisie?  Hopelijk beter dan het tamelijk afwijkende en niet erg fraaie gebouw dat studenten-huisvester DUWO op de hoek Oranjelaan- Statiosnweg gaat neerzetten.

Overigens: ondanks de aanwezigheid en presentatie van de wethouder hebben de plannen nog een ambtelijke status. Gaan college en raad akkoord, dan rest nog de vraag of voor alle onderdelen financiering  kan worden gevonden, ook al omdat die deels via particuliere partners moet worden ingevuld. Het kan dus nog wel even duren voor de rode loper is uitgerold of  dat we vanuit de stationshal naar Laak en terug kunnen lopen.

Participeren in het buurtwerk betekent bijwonen van bovengenoemde type en andere  bijeenkomsten, met veel gepraat en overleg. Maar soms vergt het ook letterlijk handwerk. Ons pand aan de stationsweg herbergt veel spullen die al decennia bewaard bleven en het werd echt tijd voor enige opruiming.  Op de foto’s onderaan de weergave van bestuurlijke handarbeid van afgelopen zaterdag. Deze keer ook met mijzelf in beeld want de foto’s werden genomen door de partner van collega Ellen, Stephen Picken.

Een andere harde werker (Marieke) ontbreekt op de foto’s, waarschijnlijk omdat ze ons afval per auto aan het afvoeren was.
Boven: Peter, Ellen, Harrie. Onder: Cathelijne, Harrie Ellen
2