Buurt-nieuws
 S T A T I O N
S T A T I O N
Archief-kopie
Station-archief.
Station210208
SOOS 19 februari
Vroeger werd het WOM-overleg genoemd, maar de term  ‘WOM” (Wijk Ontwikkelings Maatschappij) dekte de lading niet, want er werd lang  niet alleen over bestemming en gebruik van WOM-panden gesproken.  Op voorstel van Buurtstation werd dit overleg over renovaties, nieuwbouw, (her-)bestemming van panden, verkeer en inrichting van de openbare ruimte     
voortaan SOOS (Stedelijk Ontwikkelings Overleg Oude Centrum & Stationsbuurt), genoemd.  Voorts werd de locatie van overleg  ons pand Buurtstation.  En dit pand stroomde de 19e februari vol met mensen.
Wie er allemaal precies waren zou ik nog niet kunnen zeggen, dat moge blijken uit het verslag dat van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) nog zal komen. De meeste aanwezigen waren ook medewerkers van deze dienst en zo ook de voorzitter van de bijeenkomst, Hetty Verheijen. Andere gasten
kwamen van Oude Centrum en Laak, uit de studenten-organisatie INTAC, het makelaarskantoor EXTATE,  de bestuursdienst (Leo van der Meij) en BOOG (Connie Schaap).   En uiteraard zagen we ook de vertrouwde gezichten uit eigen buurt.
Volgens afspraak werd de vergadertijd opgesplitst in delen gericht op Oude Centrum en Stationsbuurt en daartussen had DSO een presentatie over plannen over de ontwikkelingen rond Hollands Spoor gepland. De reden ook waarom er zoveel mensen van DSO aanwezig waren.
Onder: in het midden de vrouwelijke vertegenwoordigers van Oude Centrum. Wegbestemmen van huidige overlast gevende horeca moet hinder terugbrengen en de horeca concentreren in aangewezen gebieden. Waarbij ik duidelijk sceptisch en ongeduld proefde bij onze buren, want sommige voornemens bestaan al vele jaren.
In het midden-deel werd gesproken over de gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving, de reden waarom deze keer ook mensen van Wijkberaad Laakhavens en Laak-Centraal waren uitgenodigd. Een visie vooralsnog op ambtelijk niveau, want  B&W en de gemeenteraad gaan zich hier nog over uitspreken. We mogen hopen dat bestuur en raad zich positief gaan  
opstellen, want de gebiedsvisie omvat vele elementen, die tot de wensen van onze buurt horen.  Met het voorbehoud, dat het nog om concept-plannen gaat, noem ik als voorbeelden het doortrekken van de stationshal, verkeersluw maken van het brede deel van de Stationsweg en een groene promenade op de brede Staionsweg, zijde Oranjelaan.
Het is duidelijk dat als bestuur (maart) en raad (juni) hun fiat geven, de verschillende elementen van de gebiedsvisie niet los van elkaar kunnen gerealiseerd kunnen worden. Minder verkeer op de brede Stationweg impliceert ook wijzigingen in de inrichting elders,  onder meer aan de Laak-zijde van Hollands Spoor.
Veranderingen aan Laakzijde van Hollands Spoor ten behoeve van het verkeer (met name HTM) kunnen mooi  gecombineerd worden met stedebouwkundige aanpassingen daar. Bebouwing van het spoor-talud kan dit gebied minder de sfeer van stadsrand,  die er niet bij hoort, geven.
Onze eigen onderwerpen: kunstenaarsproject brede deel Stationsweg: zou niet goed lopen, maar ook in eigen kring wordt daar verschillend over gedacht. Rode Dorp, pleidooi voor behoud hofjes-sfeer. Valt onder competentie Staedion, helaas niet aanwezig. NS-vastgoed/Sigma-gebouw:  Naar het er naar uitziet komen daar straks hotels.
Evaluatie: afspraken met DSO lijken goed te werken, we kregen een boeiende presentatie. Een volgende keer hoop ik wel op wat meer ruimte voor overleg en aanwezigheid van mensen van Staedion, NS-vastgoed, WOM, al naar gelang de agenda daar aanleiding toe geeft  En ook project-ontwikkelaar Stevers zouden we graag willen spreken over zijn plannen.