Buurt-nieuws
 S T A T I O N
S T A T I O N
Archief-kopie
Station-archief.
Op mijn bezwaar hier tegen werd geantwoord, dat de gemeente geen keus had. Het ‘kracht’- gebied was nu eenmaal door het ministerie  vastgelegd via de postcode (mijn latere zure opmerking dat deze wat mij betreft voortaan ook  dobbelstenen voor gebiedsbepaling kon gebruiken, werd even zuur door voorzitter  Weststraten gereageerd met: ‘ja dat punt hebt u  nu wel gemaakt’).  Het zou om iets of niets gaan en een deadline voor de indiening van de voorstellen kwam er aan.   

Wat is er nu zo erg aan die gecombineerde benadering van Rivierenbuurt en Stationsbuurt? Niet slechts de beleving van de bewoners dat het om wijken van verschillend karakter gaat. Maar vooral omdat daardoor een overlap  in problematiek en gezochte oplossingen/opties  ontbreekt. Met twee andere buurten (Schilderswijk, Oude Centrum) delen we ondermeer een doorlopende straat/winkelstraat, met Laak de studenten.. Met de Rivierenbuurt mogelijk de junkies, maar dat was geen onderwerp gisteren.   Gevolg: een middag gespendeerd aan 3 thema’s, waarvan 2 alleen de Rivierenbuurt  raken. De vorming van een  Brede school (voor de Rivierenbuurt,  kinderen uit de Stationsbuurt gaan elders naar school) en ‘Schoon, heel en veilig, in de praktijk: jongeren-problemen.

Ja, een onderzoek had zich gericht op jongeren uit beide buurten, maar omdat we geen reden hebben te denken dat dat die twee groepen buurt-jongeren  veel met elkaar verkeren, lijkt dat onderzoek niet iets, waar we veel mee kunnen. Het was ook een onderwerp dat niet door de Stationsbuurt werd aangemeld, behalve in de zin  dat we voor verschillende doelgroepen  (waaronder jongeren) graag meer voorzieningen in de wijk zouden willen. Verder hebben we een kwaliteitsimpuls voor de grotere huurcomplexen in onze buurt  gevraagd, maar als  belangrijkste: wat doen aan de achteruitgang van de Stationsweg, die samen met Stationsplein en de Wagenstraat toch de “Entree naar het centrum van onze internationale stad” zou moeten zijn.

Maar de gemeente heeft op het moment alleen oog voor het Stationsplein, met name op het aspect van het investeringsklimaat. Nu  kan ook in de ogen van de bewonersorganisatie het Stationsplein best een opwaardering goed gebruiken. Maar dan wel in het kader van het verbeteren van de hele looproute HS-centrum, in het bijzonder de Stationsweg. Het Stationsplein, om met buurtgenote Constance Bogers te spreken, als stukje in een grotere en fraaie legpuzzel, waarin cultuur, kunst en specifieke studentenvoorzieningen, naast economie,  een plekje zullen krijgen.  Het idee van werken aan een dergelijke  aantrekkelijke looproute wordt overigens ook door studenten (nu hebben we voorbij het station niets te zoeken), de organisatie voor studentenhuisvesting  DUWO en particulier investeerder Stevers gedeeld.  Dus hopelijk hebben we enig beweging in de gemeentelijke opstelling bewerkstelligd.   Zo niet, dan moeten we de minister bij het aangekondigde herhalingsbezoek nog eens aanspreken over het verschil tussen  aangegeven wenselijkheden  op 23 mei en de gemeentelijke invulling van de ‘krachtwijk’ maatregelen.  
Dominique Gijschers over problemen met en verlangde voorzieningen voor jongeren.  
Bas van Schelt over gemeentelijke voornemens Stationsplein en afwijkende opvattingen bewoners (zie hiernaast)
Wethouder Sander Dekker, reagerend op verschillende verslagen: lijkt meer mee te gaan met wensen stationsbuurt.
Positief onderdeel bijeenkomst: aankondiging regiekamer in de wijk en vormen van ‘ontkokerd’ werken.
John van Lottem met enthousiast verhaal over verandering van ‘zijn’ Jan Van Nassau-school in brede buurt school.
John van Lottem met enthousiast verhaal over verandering van ‘zijn’ Jan Van Nassau-school in brede buurt school.
Op 23 mei hadden we minister Vogelaar op bezoek in onze buurt, niet langer een probleemwijk, maar een aandachtswijk. Inmiddels zijn we, via prachtwijk, inmiddels weer krachtwijk. Termen veranderen op onnavolgbare wijze, maar hoe zit het met veranderingen, waar we wat aan hebben?  Dat hadden we gisteren moeten horen in het pand “the art of meeting” , een toepasselijke naam, omdat partijen met verschillende wensen en belangen daar de kunst moesten verstaan  het enthousiast met elkaar eens te worden. Probeem 1: de vertegenwoordigers van de gemeente zagen de bijeenkomst vooral als een gelegenheid om enthousiasme gemeentelijke voornemens te wekken, de gemeente had trouwens ook als enige de agenda vastgesteld. Probleem 2. De ongefundeerde samenvoeging van Rivierenbuurt en Stationsbuurt onder de verzamel-term ‘Krachtwijk Stationsbuurt’.
Opening door gemeentesecretaris Annet Bertram. Volgende 3 foto’s hieronder:  plenaire terug rapportages uit de groepjes.
4 september 2007: wijkactieplan:
Teleurstellend vervolg op bezoek Vogelaar.
Station040907