Buurt-nieuws
 S T A T I O N
S T A T I O N
Archief-kopie
Station-archief.

Op maandag 11 januari 2010 bezocht minister van der Laan voor de 2e keer op bezoek in de Stationsbuurt. Of liever gezegd in de krachtwijk, waaronder VROM de Stationsbuurt tezamen met de Rivierenbuurt heeft ondergebracht. Van der Laan ging dan ook bij An van der Waal op de koffie alvorens onze kant op te komen. Helaas konden we hem deze keer niet ontvangen in ons eigen Buurtstation, want bij de voorbereiding van het bezoek was onduidelijk of de bewonersorganisatie daar nog domicilie had. Maar de minister kwam nog wel  voor ons pand teneinde door voorzitter Cathelijne daar namens ons allen welkom te worden geheten. Daarna ging de tocht -af en toe glibberend naar het flatcomplex de Ellips, c.q. de binnenkant daarvan, genaamd Haagweide. Ondertussen benutte Cathelijne de wandeling om onderweg  onze punten van belang met van der Laan  door te nemen.

▲Op het terrein van Haagweide kwam de minister in contact met Peter Vialle, die trots verhaalde hoe na een en mede gestimuleerd door een nieuwjaarsbrand een bewonerscommissie voor de Ellips tot stand kwam. Er bestaat nu goede hoop dat er allerlei zaken goed geregeld kunnen worden met corporatie Staedion.  En dan niet alleen wat betreft klachten, maar ook met wensen als verbetering van de inrichting van Haagweide. De minister nam natuurlijk ook de gelegenheid te baat om met andere bewoners van de Ellips te spreken. Bewoners die daar ook met veel tevredenheid bleken te wonen al had volgens sommige het nabije Strijkijzer niet gebouwd hoeven te worden.

Omdat het pand van de bewonersorganisatie niet benut kon worden, vond de ontvangst voor de Stationsbuurt in het Pand ‘Parada’ plaats, een pand waar de welzijnsorganisatie ‘Zebra’ actief is, onder meer met inburgeringscursussen. Hierboven de aankomst van de minister en een verzameling van lokale nieuwsjagers.

In Parada, waar ook wethouder Norder even het woord voerde, ging veel van de tijd op aan het onderwerp ‘inburgering’.  Om te beginnen met een presentatie, waarin het fenomeen en de uitvoeringsaspecten nog eens werd uitgelegd, waar naar mijn indruk niemand op zat wachten. Inclusief de minister, die van te voren had laten weten vooral in de belevingen en opvattingen van bewoners geïnteresseerd te zijn en informatie van ambtelijke kant op papier  geleverd te willen zien. Norder had gemeld dat 11 van de 22 business-cases van de krachtwijk goed lopen. Ik had graag gehoord welke, want ik heb er tot nu toe weinig van gemerkt. Hopelijk is tijdens de voorgaande de minister duidelijk geworden dat we bepaald niet onder de indruk zijn van wat de krachtwijk-aanpak tot nu toe heeft opgeleverd. En tevens dat we -onder meer- met smart wachten op een indrukwekkende invulling van wat Norder ‘De rode loper’ (traject HS-binnenstad) heeft genoemd.

 

Laatste nieuws: Buurtstation verhuist in/voor februari voor een jaar naar Stationsweg 137; we hopen op woensdag 17 februari (NS-personeelsruimte) van 4 Haagse politici te horen hoe zij denken over een meer daadkrachtige upgrading van de Stationsbuurt, met onder meer de inzichten van de Rijksbouwmeester en haar medewerkers.

Stat2_130110

13-01 Bezoek  van minister vd Laan.