column.
lijst columns
lijst
lijst
lijst columns
C-lijst_frm.
22maart
Fitna mogelijk te zien bij moslimomroep
AMSTERDAM - De Nederlandse Moslim Omroep (NMO) overweegt de antikoranfilm van Geert Wilders uit te zenden. De redactie van de omroep wil dat de PVV-kopman rond de uitzending met voor- en tegenstanders van de film in discussie gaat.
Dat meldt De Pers zaterdag op zijn website.
Andere publieke omroepen lieten eerder al weten niets de voelen voor het uitzenden van de controversiële film. Wilders heeft voor zover bekend nog geen platform gevonden voor Fitna, zoals de film heet.
Voorzitter Abdulmajid Khairoun van de Nederlandse Moslimraad (NMR) heeft wel oren naar het plan. Hij heeft volgens de krant al juridisch advies ingewonnen.
Een deel van het bestuur heeft zich echter nog niet over het plan van de NMO, dat een stichting is van de NMR, uitgesproken.
Strafbare uitingen
Ook de inhoud van de film kan nog roet in het eten gooien. De NMR wil de film vooraf bekijken om te zien of die geen strafbare uitingen bevat.
Dit weekeinde wordt over de plannen gesproken en komende week moet de knoop worden doorgehakt. Daarna wordt Wilders eventueel uitgenodigd voor een gesprek, schrijft de krant.
Wilders was zaterdagavond niet bereikbaar voor een reactie.
De Nationale Partij van Tsjechië, overigens zonder zetels in het parlement, tegen de Europese Unie, allochtonen en zigeuners, wil maar al te graag  Fitna op de eigen website vertonen. Dat Wilders met die racisten verwantschap heeft werd nog eens aangetoond toen een slimmerik bij de demonstratie in Amsterdam (Nederland Bekent Kleur) het woord in Wilder-teksten  ‘Moslims’ verving door ‘Joden’.  Prompt volgde arrestatie.  Terecht, maar het roept de vraag op waarom Wilders tot nu toe van vervolging gevrijwaard bleef.

Wilders ontkent dat hij een racist is, want niet met de Moslims maar met de Koran heeft hij een probleem.  Maar zou dat zo zijn, waarom dan steeds het gesprek mijden, waartoe hij vanwege Moslimszijde wordt uitgenodigd? Sterker nog, hoewel het nog niet helemaal zeker was bestonden binnen de Moslim-omroep  voornemens om Fitna, gevolgd door een debat, uit te  zenden. Als dat gelukt was, dan zou het een meesterzet geweest zijn van die omroep.  Het had de Nederlandse Moslim een modern gezicht gegeven, niet bevreesd om met de meest fervente tegenstander in debat te gaan over de betekenis van teksten in een door hem heilig geacht boek.  Het had daarmee de stelling ondersteund dat Nederlandse Moslims niet over één kam moeten worden geschoren.  Maar vooral had de uitzending van door nota bene een Moslimsomroep onderstreept, dat de vrijheid van meningsuiting niet door Moslims wordt bedreigd. Dat we -zolang het  de grote groep betreft- er geen geen reden  voor angst is.

Uitzending van Fitna door de Moslim-omroep had het beeld dat Wilders steeds opnieuw probeert te schetsen van een gevaar dat we van de Moslim-bevolkingsgroep te duchten hebben, ondergraven.  Dus het was te voorspellen dat Wilders niet op het aanbod inging en dat gebeurde dan ook niet.  Zogenaamd niet omdat de beslissing van uitzending in elk geval aan de voorwaarde werd verbonden, dat die van te voren  zou worden bekeken. Maar welke bij het verstand zijnde omroep gaat iets uitzenden, dat ze niet kennen?

Een film-vertoning gevolgd door debat had een gunstiger beeld van de Moslims, maar niet noodzakelijk van de Koran of van de gebruiken die in nogal wat Moslim-landen bestaan. Maar je hoeft ook geen Wilders-aanhanger te zijn om fel tegen toepassing van de Sharia, onderschikking van vrouwen, vrouwen-besnijdenis, geloofsdwang, etc te zijn.  Of erkennen dat in de Koran  teksten zullen staan, die niet deugen, sterker nog, die aanzetten tot daden die in onze omgeving en in onze tijd als misdaden gelden.  Hetzelfde geldt trouwens voor de Bijbel, reden waarom het mij altijd een raadsel is dat deze als een morele gids wordt beschouwd. Maar de vraag die telt is of die ‘Heilige’teksten de oorzaak zijn van het kwaad dat gelovigen uitvoeren. En dat lijkt mij echt onzin.

Wie de geschiedenis van het Christendom onderzoekt ziet dat mensen steeds allerlei dingen doen -goede en kwade dingen-, die hun voorkeur hebben en daar vervolgens een Bijbel-tekst bij zoeken, die dit  rechtvaardigt. Zo werd kolonisatie en slavernij vergoelijkt door Christenen en bestreden door andere Christenen met de Bijbel in de hand. Zo hebben ook mannen hun overheersing over vrouwen verdedigd in het Christelijke werelddeel en gebeurt dit nog steeds in (economisch en cultureel onderontwikkelde) Moslimlanden. Eerlijkheidshalve moet daarbij vermeld worden dat dit niet alleen van toepassing is op religieuze overtuigingen. Met de werken van Marx  als rechtvaardiging zijn zowel mensen bevrijdt als onderdrukt en omgebracht.

Ook al citeert men -al dan niet heilige- teksten, de overtuiging van mensen,  laat staan hun gedrag, is niet op grond van die citaten vast te stellen, eerder is het omgekeerde het geval.  Maatschappelijk gezien is daarom de inhoud van Heilige boeken of het commentaar daarop (Fitna) volstrekt irrelevant.  Het gaat om maatschappelijk gedrag en mits ze daarvoor de kans krijgen zullen Moslims in Nederlandse omgeving steeds minder gaan onderscheiden van andere Nederlanders.  Iets dat aangetoond zou worden als Wilders was ingegaan op de uitnodiging die mogelijk van de Moslim-omroep zou zijn gekomen. Wat mij ook de echte reden lijkt, waarom hij dit heeft afgewezen.

.
26-03-08 Fitna-gedoe.
Column_260308