column.
lijst columns
lijst
lijst
lijst columns
C-lijst_frm.
Wat is komkommer-tijd zonder een schandaaltje? Politiek gezien zijn de zomermaanden een saaie tijd, dus even  een item dat opwindt is natuurlijk welkom en de media mogen  GroenLinks dankbaar zijn, dat die wederom een bijdrage heeft geleverd.  Natuurlijk is het voor de toekomst van GroenLinks waar de laatste tijd -mijns inziens overigens niet al te vruchtbaar- intensief intern over gediscussieerd, natuurlijk beter als er goede ideeën in plaats van schandaaltjes worden geproduceerd. En dat een kamerlid bekend gemaakt heeft in het verleden een illegale actie te hebben uitgevoerd is een lastig gegeven bij de eerst volgende ronde van een kabinetsformatie. Voorts kan ik het eens zijn met diegenen, die het gekozen moment van openhartigheid minder handig vinden, want dat gaat vooraf aan de presentatie van een boek (Klimaatactivist in de politiek`) , waarvan de inhoud alle aandacht verdient.

Maar je kunt het bericht dat kamerlid Duyvendak destijds -als actievoerder- heeft ingebroken bij het ministerie van economische zaken  om de plannen voor nieuwe kerncentrales in handen te krijgen ook met enige nostalgie beleven.  Er waren toen veel vaker actievoerders, die desnoods met het risico van celstraf  actief waren voor de zaak waarin ze geloofden. Vergeleken met toen is de periode van nu wat dat betreft ook een beetje truttig van aard.  De term ‘truttig’ lijkt mij ook van toepassing op recente reacties, waarin eenzijdig slechts het overtreden van de wet wordt veroordeeld.

Het is daarbij niet zo dat ik vind dat het toelaatbaar is als de wet overtreden wordt. Zij die dat doen dienen ook te accepteren dat de rechter hen daarvoor bestraft. Wetten hebben de functie burgers te beschermen en een orde in stand te houden, zonder welke het maatschappelijk leven een chaos zou worden,met alle schade van dien. Dus mag men ook van iedere burger vragen zich aan die wet te houden.  Maar dat wil niet zeggen dat het handelen volgens van de wet altijd moreel juist is, c.q. het overtreden moreel onjuist.  Wilders is wel legaal maar zeker niet moreel juist bezig. Legaal is niet noodzakelijk identiek aan legitiem.

Imers met het vastleggen van de bestaande orde in wetten kan het ook zijn dat daarmee onrechtvaardigheid of onverantwoordelijk negeren van maatschappelijke risico’s wordt gefixeerd. Wetten kunnen zelf  immoreel van aard zijn en in de weg staan van dringende veranderingen. Om die reden had de burgerrechten-beweging in de USA geen andere keuze dan de wetten te overtreden. In onze eigen omgeving waren rechten voor arbeiders en later voor vrouwen, zoals vrouwenkiesrecht, mogelijk nooit gerealiseerd zonder dat actievoerders bereid waren het gezag te trotseren of wetten te overtreden.  Het kan daarom soms  tegelijk illegaal en een morele plicht zijn om de wet te overtreden.  Als er geen andere weg open staat, heiligt soms het doel de middelen. Tegelijk mag de rechter, die alleen zijn werk goed doet als hij uitgaat van wetshandhaving,  daar van mij anders over denken.

Kerncentrales en klimaatontwikkeling zijn natuurlijk van andere aard dan achtergestelde en onderdrukte categorieën. Maar er wel sprake van  risico’s die naar de mening van velen, waaronder die van ondergetekende  onaanvaardbaar zijn. Risico’s waarbij de vaststelling dat actievoerders in hun ijver om die te bestrijden op geweldloze wijze de wet hebben overtreden eigenlijk weinig voorstelt.  Zonder actievoerders indertijd had Nederland wellicht al een hele reeks kerncentrales  gehad en een eigen variant van Tsjernobyl.  Dus van mij mag Duyvendak met trots in zijn toon over zijn activistisch verleden, inclusief inbraak bij EZ, spreken. Hopelijk doen dat ook actievoerders van nu dat over enige decennia ook, omdat ze -wellicht soms met illegale methoden- strikte maatregelen tegen de klimaatontwikkeling hebben afgedwongen. Droge voeten voor onze nakomelingen vind ik een stuk belangrijker dan de vraag of activisten zich altijd aan de wet hebben gehouden. En GroenLinksers mogen  best trots zijn op Duyvendak.   

07 aug: Trots op Duyvendak

Column_070808

Column respons:

Naam: Rudy Gnodde
Url: http://www.famouswolf.com
Bericht: Het gaat hier naar mijn mening niet om of het fout is of niet dat Duyvendak die inbraak heeft gepleegd. Het gaat er om dat hij het verzwegen heeft tot hij er niet meer voor gestraft kon worden en het nu gebruikt voor de promotie van zijn boek. Je zegt zelf "Zij die dat doen dienen ook te accepteren dat de rechter hen daarvoor bestraft", maar dat doet hij niet.

Overige gegevens:
Tijd: 07-08-2008 21:25:46