column.
lijst columns
lijst
lijst
lijst columns
C-lijst_frm.
Wat voor de premier toch ook roerend feit geweest moet zijn.  JP pleit tenslotte al jaren voor het toepassen van waarden en normen, terwijl leden van zijn eerste ploeg rollende over straat ging en zijn tweede ploeg minister Verdonk had, die bij herhaling de kamer moest toegeven dat er dingen fout gingen, maar daar niet de consequenties uit trok. Met als klap op de vuurpijl, de stunt (of gestuntel) met Hirsi Ali of hoe ze ook tegenwoordig heet. Het lijkt mij sterk dat als Balkenende een regeringsleider in de buurt van het kaliber van Lubbers of Kok geweest zou zijn, het niet zover zou zijn gekomen. Mooi dus voor JP,  dat D'66 dan maar, met een principiële reactie op Verdonks dictaat aan Hirsi Ali, de premier op termijn (hopelijk) van Verdonk verlost.  De premier oogde misschien om die reden na de val van zijn kabinet eerder opgelucht als teleurgesteld. Heel anders in elk geval dan Wim Kok, toen die zelf vanwege de naweeën van Srebrenica voortijdig met Paars II stopte.

Proficiat ook voor de VVD, die op een haar na met Verdonk als lijsttrekker zat opgescheept, dank zij het stupide spelletje -strijd om het lijsttrekkerschap- waarin leden van dezelfde partij elkaar publiekelijk en persoonlijk moeten attaqueren. [Competitief kandideren kan ook op beschaafde manier. In lokaal GroenLinks Den Haag bijvoorbeeld waarin de kandidaten voor de gemeenteraad zichzelf presenteerden, zonder te hakken op de competitie]. Maar om terug te komen op Verdonk: de VVD had met haar weliswaar electoraal kunnen scoren, maar fatsoenlijke liberalen hadden waarschijnlijk de partij de rug  toe gekeerd. Het partijbestuur zou frequent in de clinch gelegen hebben met solistische Rita, die -hoe onterecht ook- zich graag in een aura van onfeilbaarheid hult. Vermoedelijk ingegeven door de media en communicatie specialisten, die van haar een ster-actrice hebben willen maken. Bij het optreden van Rita Verdonk, ogen strak op de camera, ferm uit sprekend, ' dat ze  niet links of rechts is, maar recht door zee' heb ik de associatie met een reclamespot, waarbij  een regisseur na deze uitspraak 'cut' roept.   In gedachten zeg ik trouwens na dit te hebben aangehoord, ook nog ' kut '-met-een 'k', als u begrijpt wat ik bedoel. Maar nu heel wat anders.Bij felicitaties horen ook cadeautjes en ik heb er enkele in de vorm van tips voor verkiezingsprogramma's:
·
Reken voortaan met BNP per inwoner: dan lost het probleem van de vergrijzing zich deels op in de bevolkingsafname.
·
Zorg eerst voor de optie van later pensioen, alvorens wettelijk opschuiving van de leeftijd. Dat kan best wat opleveren, mits gepaard met maatregelen, die het langer werken veraangenamen en maatregelen tegen het lozen van oudere werknemers.
·
Verbindt solicitatieplicht voor oudere werkzoekende aan maatregelen tegen leeftijdsdiscriminatie en  aanwezige vacatures voor oudere werkzoekenden.
·
Doe wat aan herwaardering en herformulering van de publieke sector. Herwaardering voor non-profit diensten van collectief belang, die niet de markt/consument, maar de burger/cliënt ten dienste staan, w.o. energie, water, grond,  openbare ruimte, gezondheidszorg, onderwijs, wonen.  Met leidinggevende die best voor minder dan een ministerssalaris willen werken en de prioriteit leggen bij de werkvloer. Herformulering: grotere publieke sector, niet noodzakelijk verzameling overheidsdiensten, maar overheid stelt wel randvoorwaarden.
·
Leg zeggenschap uitvoering (onderwijs en zorg) weer bij de vakmensen, stel limiet aan overhead en management.
·
Verbreed OR-bevoegdheden.
·
Serieus werken aan Kenniseconomie? Leg meer nadruk op fundamenteel onderzoek, want al is economisch nut resultaten niet gelijk evident, fundamentele wetenschap is de bron waar toegepast onderzoek uit moet putten en die bron mag niet opdrogen.

Dat waren de cadeautjes: kunnen niet geruild worden, maar wellicht heeft de lezer er wat aan.

Harrie Kampf.