column.
lijst columns
lijst
lijst
lijst columns
C-lijst_frm.
Politieke Poppenkast. (17-05-2006)
Aan Pim Fortuyn komt de twijfelachtige eer toe de Nederlandse politiek het karakter te geven, waarop de media al lang zaten te azen. Namelijk dat van een poppenkast, waarin de acteurs aansprekende, maar vooral niet voor de kijkcijfers funeste, diepzinnige uitspraken behoren te doen. Dan kon mooi in het formaat van spelprogramma of in zeer actuele nieuwsflitsen ingepast worden. Een opzet, die natuurlijk niet moest worden bedorven door een achterban, die mee dacht en bij tijd en wijle een ander of genuanceerder geluid liet horen. Dus toen dit destijds wel gebeurde verwisselde Fortuyn Leefbaar Nederland voor de LPF, een verzameling van kleine luiden en elders gesjeesde lieden, die ook wel eens belangrijk wilden zijn, maar zonder beroemde voorman nog niet op de postkamer van het binnenhof zouden hebben mogen werken.
wpe7b44194.jpg