column.
lijst columns
lijst
lijst
lijst columns
C-lijst_frm.
Hirsi Ali te lozen. Jos van der Lans die in zijn blog stelt, dat daar ook het begin van het einde van een politieke carrière binnen VVD-verband  aanving, kan best eens daar gelijk in hebben. Maar de vraag is of ze de uiteindelijke afloop van die VVD-carrière erg vond.  Als je zo voor jezelf bezig bent, dan is de partij waar je lid van bent tenslotte niet meer dan een kruiwagen. Werkt zo'n gereedschap niet naar behoren, dan verwissel je die voor een andere.  Fortuyn en Wilder volgden eerder dezelfde redenering.

Over Wilders gesproken: die stond gelijk met gespreide armen klaar om Rita in zijn clubje hartelijk welkom te heten. Maar hoewel Rita mogelijk oogkleppen draagt, trapte ze daar toch niet in. Twee kapiteins op één schip, dat werkt niet en alhoewel ze verwante zielen zijn, houdt Rita het denk ik graag wat chiquer  dan Geert.  Verdonk had waarschijnlijk nog liever dan Wilders  minister Vogelaar naar huis gestuurd, tenslotte de minister die integratie meer in het kader plaatst van welkom heten, dan in de sfeer van 'aanpassen of oprotten'. Maar de Nederlandse Maggie Thatcher zou het ongepast hebben gevonden een minister knettergek te noemen of met Geert aan boekverbanning/verbranding te willen doen. Een klein verschil in benadering die vermoedelijk een groot verschil in aantal stemmen uitmaakt. Heel wat Islamfobe Nederlanders met hoge maatschappelijke status, delen immers Wilders sentimenten, maar worden niet graag vereenzelvigd met de Wilde(rse) expressies daarvan.  

En dat is jammer  voor de grote verdediger van het Nederland Van Gisteren. Want hoewel zijn manier van optreden er wel voor zorgt, dat hij ook met het dubbele aantal stemmen uit elke coalitie geweerd zal worden heeft hij met Rita ook gemeen, met de grootte van het eigen aanhang zijn gelijk te willen bewijzen. Dat verklaart  ook dat Verdonk de steunbetuigingen nog even afwacht voordat ze over de toekomst een besluit bekend maakt. Ze wil natuurlijk met veel gelijk hebben aan iets nieuws beginnen.

Verdonk zei vandaag zelf wat anders over de optie tot de PVV toe te treden. Daar was ze te liberaal voor, zo zei ze. Nu is 'liberaal' geen term die mij aan Rita Verdonk doet denken, maar het is waar dat er geen partij zoveel restricties aan het vrije bestaan wil opleggen als de Partij Voor de Vrijheid. Maar ik wel benieuwd hoe liberaal de partij van Verdonk straks wel zal zijn. Als die ook veel vrijheid in de naam stopt vrees ik het ergste.

Boeiend voor de buitenstaanders is dat het gerommel in de VVD vrolijk door gaat. Het wordt een  klus om de boel bij elkaar te houden. Wat wordt het? Appeldoorn bellen of toch maar specialist Job Cohen?