column.
lijst columns
lijst
lijst
lijst columns
C-lijst_frm.
Samen uit, samen thuis (7-1-2007).
Een mooi idee, dat van samen uit , samen thuis, iets wat in de Verenigde Staten ook is doorgedrongen. Daar hebben ze nu een Democratische meerderheid in Huis en Senaat, al is het altijd mogelijk met hun kiesstelsel,  dat een overleden Democraat aan die meerderheid in de Senaat een eind kan maken.  Hoe dan ook, die kersverse meerderheid  wil de troepen van Irak weer thuis hebben, want dat uitje daar is nogal tegengevallen.  Vele Amerikanen kwamen niet thuis, althans niet in levende lijve. Was er direct na de snelle overrompeling van het land onder het oude regiem nog enthousiasme, in het bijzonder onder Sjiieten en Koerden,  kort daarop was de feeststemming verdwenen. Dat de Amerikanen zelf nog even door wilde feesten door te sollen met gevangenen, Rumsfeld deed daar niet moeilijk over, maar de rest van de wereld wel, dus met die lol was ook gauw afgelopen.  

Het is nu in Irak permanent oud en nieuw viering, maar met linker spul dan rotjes en vuurpijlen en met alle status van supermacht staan  deAmerikanen daar machteloos tegenover. Ze hadden het van Vietnam kunnen weten: als een volk door hen niet gered wil worden, dan kunnen ze net zo goed naar huis gaan. Dat lijkt nu te gaan gebeuren, al sputtert Bush nog flink tegen en werden zelfs gesneuvelde Amerikanen opgeroepen om opnieuw naar Irak te vertrekken. Natuurlijk, een pijnlijke vergissing, maar dat gold ook voor de uitzending van levende soldaten. Verandering hangt echter nu in de lucht. Misschien dat ze in de USA dan eens flink kunnen optreden tegen zorgelijke omstandigheden,  die wel binnen de eigen macht liggen. Al Gore doet daar in elk geval zijn best voor en maatje Bill  is tegenwoordig ook aardig groen bezig met te wijzen op de natte gevolgen van klimaatverandering.  Maar ik ben bang dat het nog een paar Katrina’s  zal duren voordat de noodzaak van maatregelen tegen broeikas en de natte gevolgen serieus genomen gaan worden.


Wat  serieuzer naar broeikas en gevolgen kijken zou hier in Nederland trouwens ook geen kwaad kunnen. In de eerste ‘Buitenhof’ van dit jaar zag ik hoe minister  Winsemius daarmee worstelde en dat wekte weinig vertrouwen. Een uiterst beminnelijk man, die  Winsemius, eerder een kat, die spint als die over de kop gekroeld wordt, dan een waakhond die kan grommen en zijn tanden laten zien en dat zou zo langzamerhand wel nodig zijn. Draagvlak creëren, zo bleef hij herhalen , dat zou nu moeten gebeuren, maar ja, dat is lastig als lid van de VVD, een partij waar zaken zonder rendement en stijgende aandelenkoersen  gewoonlijk toch wat minder van belang worden geacht. Niettemin, in ondernemers-kringen gaan nu ook stemmen op voor een steviger klimaat-beleid, dus wie weet blijft de zachtaardige minister in zijn partij niet langer roepende in de woestijn.

Aan de andere kant zijn opvattingen van  Winsemius en de beurs-liberalen niet zo gewichtig meer, want als het goed is wordt in Friesland een nieuw kabinet zonder VVD gebrouwen, althans in aanzet. Lukt het, dan krijgen we weer een echte regering en dat schijnen we nodig te hebben, al denk ik zelf dat we beter af waren geweest als Balkenende 1, 1½ ,  2  en 2½ allemaal  een demissionaire status hadden gehad en alleen maar op de winkel hadden gepast. Veel hangt af van wat er van  er uit het uitje Friesland zal voortkomen. De sfeer schijnt goed geweest  te zijn, maar wat zegt dat zo kort na kerst en het moment van goede voornemens voor het nieuwe jaar? Er zal ook menig glaasje wijn  genuttigd zijn, mag tenslotte van de bijbel, al heb ik soms het idee bij de ontmoeting met een zuiplap op straat, dat Christus beter wijn in water had kunnen veranderen, dan andersom. Zolang het keuvelen over mooie, zeer algemene wensgedachten gaat, met voeten op tafel en een glaasje wijn in de hand, zal  het niet moeilijk zijn het gezellig eens te zijn. Vrede op aarde, etc.  Maar hoe zal het gaan  als fiscalisering AOW, hypotheekrente,drugbeleid en -heel actueel, dan zij Angela Merkel- de wederopstanding van de Europese Grondwet aan bod komen?

Rouvoet, die heeft wel wat met wederopstanding,, maar niet zo veel met Europa. Zijn Christen-Unie lijkt mij het grootste struikelblok om het beoogde nieuwe kabinet te vormen. Met D’66 in het vorige kabinet in het achterhoofd zal deze partij er voor waken om alleen te dienen voor het overeind houden van het kabinet, terwijl op eigen de ethische beleidsvoorstellen niet gescoord kan worden.  Politiek gezien is daar natuurlijk wel  een mouw aan te passen. Ietswat strengere voorschriften bij de toezicht op abortus en euthanasie-praktijk, die vermoedelijk daarna op zijn Hollands -dus niet- zullen worden uitgevoerd en zo kan ik nog wel wat gebakken luchtjes verzinnen. Maar echte vooruitgang op ethische terrein (voor de Christen-Unie en de SGP en achteruitgang voor de rest van Nederland) dat zie ik niet gebeuren. Had de PvdA nu maar bij de campagne de legalisering van soft drugs als hot issue naar voren geschoven, dan had Andre nog kunnen zeggen dat ze Nederland voor dat onheil hebben behoed.

Het CDA en de PvdA, dat lukt wel. Balkenende weet wel dat zonder de PvdA het vrijwel zeker oppositiebanken  wordt voor zijn fractie en verdediging ligt hem, na jaren oefenen,  meer dan de aanval.  De PvdA, dat wil zeggen de partijtop, heeft altijd al een voorkeur gehad om met het CDA in zee te gaan en koos eerste na een sado-masochistische  campagne-start, met klapjes van de premier en Maxim Verhagen,  voor een scherpere toon, maar het bakje leut van Wouter met Jan en Femke, was allesbehalve een Fries uitje om samen aan de Linkse lente  te beginnen. Als de bakens maar iets meer in sociale richting worden geschoven is Wouter dik tevreden.  Met GroenLinks en SP als regeringspartners zou er veel meer met die bakens geschoven zijn dan de PvdA-top wilde en Wouter wil natuurlijk na zijn politieke carrière, net als Kok, een mooie positie in het bedrijfsleven.  Dan helpen bijvoorbeeld bij het bedrijfsleven  impopulaire belasting-maatregelen in een links kabinet niet erg.

Beide grote partijen willen natuurlijk wel graag de Christen-Unie er bij.  De PvdA voor de ondersteuning  van een meer sociale koers en de vriendelijker omgang met nieuwe Nederlanders en vluchtelingen, terwijl Balkenende vast samen Rouvoet wat meer wil doen met zijn motto ‘normen en waarden’ dan het bereiken van meer beleefde omgangsvormen.  Maar hebben PvdA en CDA  de Christen-Unie wat substantieels te bieden?  Ik betwijfel het zeer. Dus samen uit, samen thuis? Ja, dat wel, maar thuis in  één huis: dat zou mij verrassen.