column.
lijst columns
lijst
lijst
lijst columns
C-lijst_frm.
Communicatie met omwonenden gebruikersruimtes krijgt extra aandacht
donderdag 30 november 2006, 16:50  uur

Het college zal de komende tijd meer aandacht besteden aan overleg en communicatie met omwonenden van de gebruikersruimte voor hard-drugsverslaafden aan het Zieken en de Van der Vennestraat. Dit naar aanleiding van de bespreking van de eerste evaluatie van deze voorzieningen in de commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën donderdag 30 november.

De realisatie van beide voorzieningen enige tijd geleden riep veel weerstand op bij omwonenden, met name bij de Van der Vennestraat. Zij vreesden overlast van drugsgebruikers.
Een deel van de bewoners liet aan het begin van de vergadering weten dat de komst van de voorziening inderdaad tot veel overlast en onveiligheid heeft geleid in de buurt.
De resultaten van de eerste evaluatie geven een ander beeld, namelijk dat er nauwelijks overlast is van gebruikers.

Bij monde van burgemeester Deetman liet het college weten dat uit deze eerste evaluatie nog geen harde conclusies kunnen worden getrokken voor de voorzieningen.
Het college zal over een half jaar een volgende evaluatie aan de raad voorleggen.

De commissie vergadert 13 december a.s. verder over onderwerpen die nog op de agenda stonden en niet meer aan bod kwamen. Onder meer het initatiefvoorstel van PvdA-er Bolle over meer betrokkenheid bewoners bij de wijkveiligheid en het veiligheidsplan 2006-2010.
Den Haag, Zieken.