column.
lijst columns
lijst
lijst
lijst columns
C-lijst_frm.
31/10/07 Favoriete burgemeester Den Haag.
Volgens de laatste geruchten zouden Piet Hein Donner, oud-wethouder Bruno Bruins, burgemeester Sjaak van der Tak van gemeente Westland, en oud VVD-leider Jozias van Aartsen mogelijke kandidaten zijn voor het burgemeesterschap van Den Haag. Al ontkent Donner dat hier sprake van zou zijn (wat zoals we weten weinig zegt) en zou van Aartsen een internationale loopbaan ambiëren. Bij dat laatste kan het een probleem zijn dat van Aartsen in 2006 aftrad als partijleider vanwege de tegenvallende verkiezingsresultaten, maar dat was natuurlijk ook weer geen persoonlijke afgang. Is hij niettemin gedwongen de lat voorlopig wat later te leggen, dan is Den Haag voor hem een interessante tussenstap. De voormalige VVD-leider zou als Haagse burgemeester met al die internationale organisaties en ambassades in de buurt natuurlijk tal van van contacten kunnen leggen, die hem kunnen helpen later een internationale positie te bemachtigen.  Als ik de keuze zou uit genoemde personen moeten maken, dan  zou mijn voorkeur ook naar van Aartsen uitgaan. Met Piet
Hein Donner is hij de meest ervaren kandidaat van de genoemden op hoger politiek-bestuur, in de ambtelijke sfeer, als minister en als partijleider.  
Maar Donner moet het van mij zeker niet zijn. Terwijl van Aartsen de verantwoordelijkheid nam voor slechte verkiezingsresultaten is Donner de figuur, die steeds fouten wil bedekken met de mantel van (eigen)liefde. De Schipholbrand, de Schiedamse parkmoord: Donner was er als de kippen bij om -nog voor enige onderzoek- te verklaren dat justitie en zijn ambtenaren niet in de fout waren gegaan. Ooit heb ik als raadslid schriftelijk vragen gesteld over politieoptreden. Of de toenmalige burgemeester Havermans naar die incidenten volkomen objectief onderzoek  heeft laten doen,   ik zou er mijn hand niet in het  vuur voor durven steken. Maar  iemand als Donner zou ik, gezien het aangehaalde optreden als minister,  al op voorhand niet daarin vertrouwen.  
Voorts zie ik niet graag ' correcties ' in de handelingen van de Haagse gemeenteraad, zoals die onlangs via Donner wel plaats vonden bij de handelingen van de 2e kamer. In de handelingen wil ik graag terugvinden wat iedereen gezegd heeft, niet wat iedereen had behoren te zeggen.  Terwijl ik dit schrijf zie ik trouwens dat er een bericht binnenkomt op mijn RSS-reader van Klaas Stroker over een FNV-actie tegen het flits-ontslag (24 november), iets dat de huidige minister van sociale zaken mogelijk wil maken. Raden wie dat is.
Kortom, alsjeblieft geen Donner als burgemeester.

Zelf ga ik dus voor van Aartsen., in 2003 als beste kamerlid van het jaar beschouwd.  Iemand met aangetoonde belangstelling in cultuur, passend in het huidige streven naar de creatieve stad. Iemand ook met creatieve ideeën en denkbeelden. Ooit heb hem eens tijdens algemene beschouwingen welsprekend en aansprekend een visionair beeld zien schetsen van een toekomstig Nederland. Of het door hem geschetste beeld ook mijn Nirwana geweest zou zijn, laat ik buiten beschouwing. Maar dat iemand breder en verder vooruit kan kijken  met idealen, die het dagelijks gedoe overstijgen, vind ik niet alleen getuigen van goede politieke kwaliteiten, maar ook van geschiktheid voor het leiderschap.  Vergelijk dat eens met zijn opvolger in de VVD, de weinig liberale  automobilist-geile Rutte, die graag milieu-defensie buitenspel wil zetten en vooral met populair-incidentele politiek bezig is. Om over het nieuwe ex-VVD fenomeen om bepaald niet trots op te zijn, maar te zwijgen.

Aartsen zou een uitstekende burgemeester voor Den Haag kunnen zijn. Niet dat ik geen mogelijke nadelen zie. Bij ons in Den Haag blijken wethouders van de PvdA, met name die van ruimtelijke ordening ook nog al eens ambitieuze  toekomstvisies te hebben, waarbij misschien de stad, maar niet altijd de huidige bewoners en het Haagse groen gediend is. Zichtbaar door  het toenemend aantal fallus symbolen aan de Haagse sky-line, bij mij in de buurt de woontoren met de naam Strijkijzer. Een eveneens visionaire burgemeester kan wel eens erg veel ambitie in het college kunnen zijn.  Niettemin zie ik meer voordelen dan nadelen in de kandidatuur van  van Aartsen en blijft mijn voorkeur gericht op  hem. En mocht hij het niet worden, dan graag een -liefst vrouwelijke- kandidaat van gelijke aard en kwaliteit.

Column_311007