KATERN_B.hersenspinsels.Entree.
Blad 2
Motivatie in Context:
Bij dit artikel: het heeft maar een haartje gescheeld, maar ik was bijna doctorandus geweest op het terrein van de politicologie.

Wat er fout ging: in mijn scriptie had ik gekozen voor overeenkomsten en verschillen in motivatie van de activisten in strijd tegen de vlootwet (1923) en de actievoerders tegen de plaatsing van kern-raketten halverwege de jaren 80 van de vorige eeuw.

De scriptie bleef hangen op het concept ‘motivatie’.  Ik vond niets in bestaande opvattingen waar ik mee kon of wilde werken.
Dus met het nieuwe artikel wil zeker ook iets inhalen.

Maar daarnaast wil ik ook straks nog iets schrijven over fysieke en morele beschaving en het verschil daartussen. Het begrip ‘symbiose’ speelt daarbij een rol en als u wilt weten wat ik daarmee bedoel: worstelt u zich door de (geïllustreerde) pagina’s van ‘Motivatie in context’.  
Bij dit artikel:
katernB.