T-archief.Entree.
Archief-kopie
A_TS_frm.
T-archief-index.
entree/homeBlogpagina’s
home 1home 2


Het is de tijd waarin politieke partijen zich gaan voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. In de provinciale afdeling GroenLinks Zuid Holland wordt echter al  verder vooruit gekeken.  Daar wordt al  geleidelijk voorbereid op de provinciale verkiezingen in 2011. Nee, het gaat nog niet om het selecteren van mensen op de staten-lijst, maar wel al om het kiezen van een mensen die hierover moeten adviseren: de kandidatencommissie. Voorts willen we in de provinciale afdeling een ploeg, die zich gaat bezig houden met een concept-verkiezingsprogramma. En tenslotte wordt gemikt op het vroegtijdig samenstellen van een campagnegroep.  Er is dus behoefte aan een behoorlijk groep actieve leden in de periode voor de staten-verkiezingen. Maar die verkiezingen in 2011 was slechts één van de aanleidingen voor een informatieavond voor geïnteresseerde GroenLinks-leden op 1 oktober  in het provinciehuis in Den Haag.

Want behalve de externe verkiezingen moet er volgend jaar ook een nieuwe partijraad worden gekozen. En op 7 november 2009 een nieuw provinciaal afdelingsbestuur.  En dat bestuur zal net als het oude bestuur handen en voeten tekort komen, want behalve zorgen bijeenkomsten, externe  en interne verkiezingen moet dat bestuur zich ook bezig houden met z.g. ‘witte vlekken’ en bemiddeling in het eigen werkgebied. Die ‘witte vlekken’ hebben zoals uitgelegd door vice-voorzitter Annelies van Egmond weinig met wasgoed te maken, maar met deelgebieden in Zuid Holland met GroenLinkse kiezers en leden, maar geen afdeling in de gemeente waar de leden wonen. En dan is het de kunst om te kijken of er alsnog zo’n afdeling gevormd kan worden en daarbij leden geplukt kunnen worden uit de afdelingen waarin ze vooralsnog zijn ondergebracht. Soms is het ook nog nodig om te bemiddelen. Want hoewel GroenLinksers in het algemeen een vredelievend volk vormen gaat het onder hun ook wel eens mis. Ein in Zuid Holland is het dan een missie voor het bestuur van de afdeling te zorgen dat iedereen weer door één deur kan gaan.

Last but not least. Nergens is GroenLinks groener bezig dan in de provincie. Oscar Dijkhoff  gaf enkele treffende voorbeelden van ‘groene’acties van de staten-fractie, met in een aantal gevallen ook succesvolle afloop. En hoe mooi zou het zijn als de fractie nog meer voor elkaar krijgt met de hulp van een meedenkende zogenaamde steunfractie. Mensen, die er niet tegen opzien te reizen, misschien zelfs leuk vinden, want dat is iets wat bij de meeste provinciale activiteit, anders dan in een gemeentelijke afdeling, nu eenmaal komt kijken.

Tot slot: een bezoeker schreef ook een bericht over deze avond, zie: http://visieopdekunstvanleven.blogspot.com/
Boven : voorzitter Machiel de Vries in gesprek met de bezoekers. Onder: bekijken van de commissie-zaal.
Onder: verwelkoming en toespraak in de staten-zaal
Onder: de huidige statenleden Oscar Dijkhoff, José Chung en en Afred Blokhuizen op hun vaste plek in de staten-zaal.
avondje provinciehuis
ts041009