wpa3a2d57a.png
wp0edfba83.png
wp4827aa9c.png
wp5c9e216e.png
wpd01099ed.png
Archief-kopie
wpf9a8e39a.png
wpf61f2972.png
wpf8d566d6.png
entree/home


Blogpagina’s
home 1home 2


wpa841723f.gif
wp9d8e84b5.gif
wp70272859.png
wpd056920d.jpg
Jan Huygen in de ton.
Jan Huygen in de ton
Met een hoepeltje er om
Jan Huygen, Jan Huygen
En de ton, die viel in duigen
Dit is oorspronkelijk een lied over de zeevaarder Jan Huygen van Linschoten (1563- 1611). Hij maakte reizen naar Indië, Amerika en het Noordpoolgebied. Ook schreef hij over de vaarroutes en de gebruiken van de volkeren die ze tegenkwamen. Zijn geschriften zijn voor andere zeevaarders erg handig geweest. De ton in het liedje is waarschijnlijk een baken dat hij in de oostelijke uitgang van de straat van Nassau (Barentzee) plaatste.
Rita Verdonk gaat zich inzetten voor het behoud van het Nederlandse karakter. Er moet een einde komen aan de 'weg-met-ons-stroming' die Nederlanders wil wijsmaken dat onze cultuur niet bestaat en dat onze normen en waarden minderwaardig zijn aan die van andere culturen.
Eindelijk weten we het: de beginselen van de nieuwe 1-persoons-beweging TON.  Maar snappen we het ook?  Zelf ben ik erg benieuwd wat  eigenlijk het Nederlandse karakter is.  
Laten we voor het gemak er van uit gaan dat dit de meest gangbare voorstellingen van Nederland zijn. Maar die hebben de laatste decennia nogal gewisseld. Inde jaren 50 waren we gezagsgetrouw en onderdanig aan gevestigd gezag. In de jaren zestig en zeventig bepaalde actie en bewegingen (echte bewegingen dus) het beeld.
In de 80 jarige bleef van alle revolte weinig over en moesten we herstellen van een recessie. In de 90-jaren groeiden de bomen even tot de hemel, ging ideologie de prullenmand in, kon er een paars kabinet ontstaan  en beleefden we eventjes het einde van de geschiedenis. We waren een tevreden natie,  voor het oog ook tolerant tegen medelanders van andere oorsprong. Daarna werden we weer ontevreden, verloren we de traditie van ogenschijnlijke tolerantie, werden we bang voor terrorisme, moest ineens alles gezegd kunnen worden en deed in elk geval rechts Nederland weer aan ideologie. Dus welk karakter van Nederland wil TON eigenlijk behouden? Op welk Nederland moeten we trots zijn van Verdonk? Hoe stelt Verdonk zich voor de wisselvalligheden in het Nederlandse karakter van gisteren voor de toekomst tegen te gaan?

Wat ik ook graag wil weten welke personen er deel uit maken van de ‘weg met ons stroming’.  Zelf volg ik heel ijverig het nieuws, maar het is de eerste keer dat ik er van hoor. Binnenlands heb ik trouwen ook niemand horen spreken over het niet bestaan van onze cultuur, hooguit dat ‘onze cultuur’ geen eenduidig begrip is. We kennen immers verschillende stromingen, al delen die veel gemeenschappelijke tradities.  

Al even onbekend ben ik met personen in ons land die onze waarden en normen (ook weer geen eenduidige termen) minder achten, dan die van andere culturen.  Als er een constante is aan het Nederlandse karakter is het overigens dat we in ons land verschillende waarden en normen er op na houden. Maar over datgene wat we daarin delen  (bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting) hoor ik praktisch niemand zeggen dat daar elders betere opvattingen over bestaan.  In elk geval geen hele stroming.

Persoonlijk vind ik zelfs dat we best een aantal normen hebben die beter zijn dan elders. Bijvoorbeeld het pragmatisme in ons drugsbeleid, waardoor koffieshops mogelijk zijn. Of de te kleine, maar relatief  hoge norm voor ontwikkelingshulp. Maar  dat soort Nederlandse normen staan bij  Verdonk juist niet hoog in het vaandel.

Eigenlijk praat Verdonk steeds over gevarieerde en steeds veranderende kenmerken van Nederland alsof die een vast en onomstreden gegeven zijn. Het enige wat volstrekt vastlegt is de Nederlandse geschiedenis.  Met figuren als de zeevaarder Jan Huygen. En die had ook al iets met een ton. Een baken als ik goed ben ingelicht. Maar of de TON van Verdonk ook een baken zal blijken te zijn: ik betwijfel het. Maar ik zie hem nog wel in duigen vallen als er concrete politiek mee moet worden bedreven..
ts040408