wpa3a2d57a.png
wp0edfba83.png
wp4827aa9c.png
wp5c9e216e.png
wpd01099ed.png
Archief-kopie
wpf9a8e39a.png
wpf61f2972.png
wpf8d566d6.png
entree/home


Blogpagina’s
home 1home 2


wpa841723f.gif
wp9d8e84b5.gif
wp70272859.png

Snelrecht tegen veelplegers
9 januari 2008

 

ROTTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam begint dit jaar met snelrecht tegen veelplegers en mensen die geweld hebben gepleegd tegen hulpverleners.
 

Dat heeft hoofdofficier Henk Korvinus woensdag bekendgemaakt. Justitie heeft daarover afspraken gemaakt met de rechtbank. "Wij willen stringenter optreden", aldus Korvinus.

Het OM wil mensen met een publieke functie als conducteurs, ambulancepersoneel en agenten extra beschermen. "Wij willen een heel duidelijk signaal afgeven dat je van mensen uit deze categorie moet afblijven."

Overtreders kunnen een verhoogde boete verwachten.

Bij veelplegers stapelde justitie in Rotterdam de laatste jaren meerdere zaken op, voordat een verdachte zich voor de rechtbank moest verantwoorden.

Capaciteitsproblemen

In de tussentijd moesten reclassering en hulpverlening een gedragsverandering bewerkstelligen. Dat kostte veel tijd en werk en heeft niet opgeleverd waarop het OM had gehoopt, mede door capaciteitsproblemen bij de reclassering.

Volgens de hoofdoffcier heeft een uitspraak van de rechter meer effect op een stelselmatige overtreder om zich op het rechte pad te bewegen.

 

Veelplegers worden voortaan bovendien sneller doorgestuurd naar een inrichting voor stelselmatige daders (een zogenoemde ISD-maatregel). "Als je niet wilt luisteren, zul je het merken", waarschuwt de hoofdofficier, die voor meer duidelijkheid pleit.

 

 

09/01 Terecht snelrecht.
Rechts Nederland heeft de neiging om de afschrikking door bestraffing te overschatten en vraagt gemakkelijk om strenger straffen als zich nare incidenten voordoen. Mijn standpunt dat ik al eens eerder heb gegeven, is dat die afschrikking  echter waarschijnlijk wel goed werkt bij de beginnende of kleine crimineel. Maar alleen als de pakkans groot is en de tijd tussen daad en bestraffing kort is. Daarom is het een zinnig initiatief van hoofdofficier Henk Korvinus (zie hiernaast) om snelrecht toe te passen op diegenen die geweld plegen tegen agenten en hulpverleners.

Natuurlijk is het risico van snelrecht dat er onzorgvuldige rechtpleging plaats vindt. Maar juist bij de categorie die openlijk geweld pleegt is de kans dat een onschuldige gestraft wordt tamelijk klein.

Hoewel links Nederland normaal gesproken niet het voortouw neemt om  de handhaving van de openbare orde te ondersteunen en daar historisch ook goede reden voor heeft, bestaan er in de huidige situatie goede argumenten om dat wel te doen.  Ten eerste gaat het niet om krakers, actievoerders of demonstranten.
Als naast agenten, die niet excessief optreden (zojuist hoor ik weer van incident in Kanaleneiland, Utrecht), ook hulpverleners worden aangevallen   dient wat de de daders doen geen enkel doel dat tot een mildere beoordeling van hun optreden leidt.  Ten tweede is de kwaliteit van de publieke sector in het geding als daar straks mensen niet goed hun werk durven of kunnen doen of er maar van afzien om daar een baan te gaan zoeken.  

Kortom, ik verwelkom stevig, maar vooral effectief optreden. De straten moeten vrij worden van hen die stelselmatig zonder enige goede reden de boel daar voortdurend  verzieken en de openbare ruimte moet teruggegeven worden aan de burgers die daar een normaal en redelijk gebruik van maken. Natuurlijk moet het onderscheid tussen relschoppers zonder doel en actievoerders  daarbij wel blijven bestaan.

 
wp7f4f84e7.png

Henk Korvinus