P-archief.Entree.
Perspectief
archief_frm.
P-archief.
entree.

21/8: Missie Uruzgan.
Home_210807
NRC-5 juni 2007: Er wordt volop gediscussieerd over een eventuele verlenging van de Nederlandse missie in Afghanistan. Officieel loopt deze af in augustus 2008. Minister Van Middelkoop
(Defensie, ChristenUnie) zei onlangs dat de internationale druk om te blijven toeneemt. Andere landen tonen weinig animo om de Nederlandse missie over te nemen.
Oud-minister van Defensie Joris Voorhoeve bekritiseerde de afwachtende houding van Nederland. Voorhoeve vreest voor een „missie zonder einde”. Zie ook het recente jaarrapport van de MIVD waarin staat dat Zuid-Afghanistan voorlopig nog het toneel zal blijven van gevechten.
Pakistan probeert vredesakkoord met stammen te redden. 17-7-2007, Nieuwsblad.be
ISLAMABAD - Een afvaardiging van de Pakistaanse regering probeert in de semi-autonome provincie Noord-Waziristan nabij de grens met Afghanistan een vredesakkoord overeind te houden uit angst dat een definitieve opzegging van het omstreden bestand zal leiden tot een felle en gewelddadige campagne tegen de regering van president Pervez Musharraf.
Zondag zegden met de Taliban sympathiserende militanten het tien maanden oude verdrag op uit protest tegen de gewelddadige ontruiming van de Rode Moskee in Islamabad van vorige week.

De Pakistaanse regering bereikte het akkoord met de stamleiders in september nadat het leger in die regio zware verliezen had geleden. Er werd overeengekomen dat het Pakistaanse leger zich in zijn kazernes zou terugtrekken op voorwaarde dat de stammen zich zouden onthouden van hulp aan buitenlandse extremisten en de veiligheid in het gebied zouden handhaven. De Verenigde Staten hebben gezegd dat Al-Qaeda en de Taliban door het verdrag vrij spel hebben gekregen in de noordelijke stammengebieden.  
uit op onze olie, dan zullen ze de stammen op hun weg vinden.» Een interview met sjeik Mubarak, president van tweeduizend Iraakse stamhoofden.
Ze houden graag de schijn op, deze sjeiks, maar breed hebben ze het niet.
Het zijn er enkele tientallen en ze hebben zich verzameld voor een vergadering van de Iraqi Confederation of Tribes (ICT), de nieuwe eigenaar van het pand, blijkt uit een bord aan de buitengevel. De sjeiks zijn stamhoofden die zichzelf en daarmee hun hele stam komen inschrijven als confederatielid. De ICT is een van de vele nieuwe politieke partijen in het naoorlogse, democratische Irak. Een opmerkelijke basis voor een politieke partij, stammenlidmaatschap. Want kwamen politieke partijen niet pas in zwang toen de traditionele ordenende principes in de samenleving, zoals stammenverbanden, begonnen te vervagen? Erg modern kunnen de uitgangspunten toch niet zijn wanneer ze zijn gebaseerd op een organisatorisch principe dat aanmerkelijk ouder is dan het idee van de representatieve democratie zelf.
Dat wenst Abdul Munaf Abdul Hassan Mubarak te bestrijden. De imposante sjeik is president van de Confederatie: «Ik ben democratisch gekozen uit meer dan tweeduizend stamhoofden.»