P-archief.Entree.
Perspectief
archief_frm.
P-archief.
entree.
14 december 2007
Raad neemt afscheid van Deetman.
14 december 2007
Raad neemt afscheid van Deetman.
In mijn tijd als raadslid werd hij burgemeester. Nu, 11 jaar later ben ik bij zijn afscheid van de raad. Onder: Tribune raadzaal in afwachting van de komst van Deetman.
Ontslag van burgemeesterstaken moet formeel verleend door de minister van Binnenlandse Zaken. Vandaar dat na Deetmans binnenkomst Mw Guusje ter Horst het woord neemt en na een ironische speech Deetman per 1-8-2008 formeel ontslag verleent.
Hoewel  Deetman pas per 1 januari burgemeester af is, droeg hij bij deze gelegenheid zijn ambtsketen al over aan loco-burgemeester Jetta Klijnsma. ▼
Daarna kwam Commissaris van de Koningin Jan Franssen aan de beurt voor een afscheidsspeech.▼
Tijd voor cadeautjes: als eerste van het stadsbestuur een cadeau dat recht doet aan Deetmans verbondenheid met de stad: een studiefonds voor kinderen in Den Haag, die anders buiten de boot vallen. ▼
En toen nog iets typisch Haags:  de befaamde compositie ‘O,o Den Haag, mooie stad achter de duinen’, met een veelkleurig orkest en gezongen door een donkere zangeres (ik meen met de naam Machteld). Er werd door de meest spontane aanwezigen meegeklapt en brokken kwamen natuurlijk in kelen.
Tijd voor cadeau nr 2, namens de raad gegeven door Koen Baart, deze keer voor Deet om mee te nemen, een schilderij met een hoog zicht over Den Haag.▼
Na deze laatste gift Deetmans beurt voor een speech. Met aandacht voor het dualisme (over 10 jaar kunnen we het goed beoordelen), zorgelijk terugloop van het inwonertal,  toenadering binnen het gewest Haaglanden en een dankwoord natuurlijk.
Waarna de bijzondere vergadering eindigde met staande applaus en zoals het hoort: een receptie, met vele oude bekenden.▼ PS: Deetman blijft in Den Haag (als lid van de Raad van State en mag zich vanaf vandaag ere-burger noemen met bijhorende penning.
Home_141207