P-archief.Entree.
archief_frm.
P-archief.
entree.
Perspectief

01/8: Ken u bijbel, ofwel: de EO op een hellend vlak..
Home_010807
De mens na 6 dagen geschapen? Ja, als we de EO volgen, want ideeën over evolutie zijn voor deze omroep niet acceptabel.  Uit de NRC van 30 juli :
Stamt de mens af van de aap of is hij een schepsel van God? Om deze fundamentele vraag draait het bij een relletje rond de documentaireserie The Life of Mammals van de beroemde Britse natuurfilmer Sir David Attenborough.

De Utrechte evolutiebioloog Gerdien de Jong ontdekte dat de EO, die de serie in Nederland uitzendt, structureel passages over de evolutietheorie schrapt uit de BBC-documentaires. De Jong vergeleek de versies die de Britse omroep, Canvas (België) en de EO uitzonden en op dvd verkopen. Zij publiceerde haar bevindingen op de website evolutie.blog.

Het Nederlandse commentaar bij de EO-serie wijkt af van het ondertitelde Engelse commentaar bij de BBC en Canvas. Elke verwijzing naar de evolutietheorie ontbreekt. Deel 10 van de serie die helemaal gaat over de evolutie, ontbreekt bij de EO. „De EO zendt een documentaire uit die evolutie noemde, maar werkt evolutie weg”, schrijft De Jong. „Dit is geen vrijheid van meningsuiting, maar het beperken van de vrijheid van anderen. Hier immers wordt door de EO aan de ‘niet-EO Nederlanders’ voorgeschreven wat zij op het gebied van evolutie niet zullen zien.”

Directeur Henk Hagoort zei tegen het ANP dat de omroep altijd de eindredactie voert, of de EO nu zelf programma’s maakt of die aankoopt. Men gaat daarbij – „zoals elke omroep” – uit van zijn identiteit. De omroep heeft de aflevering over de mensapen niet aangekocht, omdat daarin een visie werd verwoord die strijdig is met de ideeën van de EO-achterban over de schepping, aldus Hagoort. De BBC was volgens hem op de hoogte dat de EO de teksten zou aanpassen. The Life of Mammals (2002) behoort tot de beroemde Life-reeks van Attenbourgh met onder meer Life on Earth (1979) en The Life of Birds (1998).

Verschillende Bloggers hebben zich over deze kwestie uitgelaten en de verminking/ censurering van de BBC-documentaires terecht veroordeeld. Op zijn minst had de EO het fatsoen moeten hebben duidelijk aan te geven dat de serie naar de eigen overtuiging is aangepast.

Nu ben ik zelf niet gelovig, dus ik heb makkelijk praten, maar ik kan mij niet voorstellen dat intelligente mensen echt geloven, dat wereld en het heelal in zes dagen tot stand kwamen. Ook al, omdat we van dagen -immers een dag is de duur van één aardse omwenteling- eerst kunnen spreken na het begin van het bestaan van de Aarde. Zou ik wel gelovig zijn, dan zou ik het uitgangspunt hebben, dat God het bestaan van alles  moest verklaren in termen, die mensen in hun eigen tijd konden bevatten. En ik neem aan dat ze 2000 of meer jaren geleden  de evolutieleer niet alleen hadden verworpen, maar ook in het geheel niet begrepen zouden hebben. Ook als we van het bestaan van God uitgaan, dan nog hadden we niet mogen verwachten dat er teksten van Hem bestonden, die zowel toen als nu bruikbaar zijn.

Teksten van 2000 oud als eeuwige en letterlijke waarheid nemen is irrationeel of men nu gelovig is of niet. Het is ook gevaarlijk en niet alleen voor de wetenschap.  De oude teksten stammen van een tijd waar de massa van het volk ongeletterd was, mensen een korter en ruwer bestaan hadden, gemakkelijker tot onderling geweld over gingen en leiders genadeloos moesten zijn, wilden ze hun positie behouden.  Letterlijk willen nemen van oude teksten komt daarom in principe neer op terug willen keren naar primitieve tijden, met geweld en onderdrukking als normale fenomenen. Met name omdat ‘de andere wang toekeren’ altijd wat minder populair is gebleken, dan  ‘oog om oog, tand, om tand’.

Nu verdenk ik de EO er niet echt van zoiets te willen, maar letterlijk nemen van oude teksten is wel de eerste stap op een hellend vlak. In andere landen hebben we kunnen zien waar dergelijk fundamentalisme toe kan leiden.  En letterlijk uitgaan van Bijbelteksten hoeft in verder gaande consequenties niet minder ernstig uit te pakken dan letterlijk uitgaan van Koran of Talmoed. De EO: geen ongevaarlijke club.
Onderstaande beelden stammen van de USA, waar de geestverwanten van de EO sterker aanwezig zijn dan hier. De afbeeldingen, gekruid naar Amerikaanse smaak  komen ongetwijfeld van hun tegenstanders.
Consequenties letterlijk nemen oude teksten: vrouw moet de echtgenoot dienen, verkrachters horen te huwen met hun slachtoffers, ongehoorzame kinderen komen voor steniging in aanmerking en slaven dienen zich naar hun meester te richten.
Reactie van:
Cees
Reactie:
Naam: Cees
url: niet ingevuld...
Bericht: Verdere verdieping in het onderwerp leert dat je tegen dit soort onderwerpen op meerdere manieren aan kan kijken. Wat de EO met medeweten van de BBC gedaan heeft zie ik dan ook niet als verminking maar meer als het wegdoen van onnodige ideologische ballast.

Wel jammer dat de schrijver van die anti-christelijke (deels ook suggestieve) plaatjes heeft overgenomen uit de usa. Al die bijbelteksten laten zich voor een groot deel gemakkelijk verklaren en het is helemaal geen probleem om daar als orthodox christen mee uit de voeten te kunnen.

Overige gegevens:
Tijd:
01-08-2007 10:59:09