P-archief.Entree.
Perspectief
archief_frm.
P-archief.
entree.
Home-pagina 1-weblog
24/6:Kritisch GroenLinks gisteren bijeen.
             Vrijwilligers gezocht voor (z.g.) trip naar Mars.
Home1_240607
Kritisch GroenLinks bijeen.
Na een lange tijd van ontevreden lidmaatschap kreeg ik door de oprichting van de groep Kritisch GroenLinks weer echt zin om mee te doen in mijn partij.  Niet omdat ik geloofde dat nu meteen alle redenen tot ontevredenheid als sneeuw voor de zon zouden verdwijnen, maar omdat er nu eindelijk nagedacht en gediscussieerd werd over de vragen die niet alleen bij mij, maar ook bij anderen gerezen waren. Zo zie ik ook groep Kritisch GroenLinks: niet als een politieke stroming, maar als de verzameling van partijleden, die in elk geval gemeen hadden dat ze met bestaande koers, imago en partijcultuur  problemen hadden, zonder voldoende kansen om dit aan de orde te stellen.  Omdat -naar mijn mening in een notendop de kern van de problemen- een kritische opstelling over de landelijke koers en uitgangspunten al een tijd in onbruik was
Krtisch GroenLinks, 23 juni bijeen op partijbureau GroenLinks, Utrecht.
geraakt.  Is er dan opeens een groep, die een lijst van kritiekpunten  formuleert, dan wordt dat gelijk door de pers geschetst als een hevige partij-ruzie.  Voor de partijleden die ‘in de stille periode’ lid werden en met een gebundeld tegengeluid  niet vertrouwd kreeg het kritisch initiatief het karakter van een agressieve aanval op de partijtop door een duistere groep van samenzweerders   Ten onrechte, want van een politieke guerrilla  is allerminst sprake.  De critici, waaronder deze keer mijn persoon,  vergaderden zaterdag 23 juni   niet op een geheime plek, maar gewoon in het partijbureau in het gezelschap van o.m. partijvoorzitter Henk Nijhof. Waar spraken we over?

Het hoofdmenu betrof de vraag hoe maatschappelijke organisaties het huidige GroenLinks als partner beleven. Afgande op wat ik hoorde bestaat bij zelforganisaties van migranten het beeld dat GroenLinks te veel met de stroom is meegegaan, door deze zelforganisaties niet langer als instrument van emancipatie en integratie te zien, maar meer als een hinderpaal. In elk geval lijken de bindingen met deze clubs wat in verval te zijn geraakt.

Hetzelfde zou ook gelden voor de milieu-organisaties.  Die hebben meer moeite om contact te leggen met de kamerfractie dan voorheen en in het geheugen staat gegrift, dat bij een afspraak met 4 kamerleden er 4 afzeggingen volgden. Oordeel: inhoudelijk zit GroenLinks goed, gaat het om overleg, dan lijkt de partij autistischer dan vroeger. Overigens ligt het probleem, waar het gaat om strategisch overleg niet alleen bij de partij. De milieu-organisaties zoeken dat overleg (Frank Köhler, Milieudefensie) het liefst bij grote partijen of regeringspartijen.  Rest de vraag of er ook niet contact moet zijn, ook  al ligt het accent bij relaties met andere partijen en kan Diederik Samson mooie sier maken met ideeën, die oorspronkelijk uit GroenLinks-kring kwamen.

Het meest gevoelige onderwerp betrof de relatie met de vakbeweging. Bas Leege (Industriebond FNV) vertelde dat het manifest Vijheid Eerlijk Delen voor hem de reden was voor de partij te bedanken. En (let wel!) niet in de eerste plaats vanwege de inhoud, maar vanwege de oorverdovende stilte (mijn woorden), die volgde op de introductie van Halsema-Gent van deze omslag in het sociaal-economisch denken, waardoor het beeld ontstond, dat GroenLinks zich geruisloos achter VED stelde.  Alsof de partij de vakbeweging en het werk van
de GroenLinksers die zich daar uitsloofden voor diegenen die die steun goed konden gebruiken opeens niet meer belangrijk vonden.  Een gedachte die ook gevoed werd omdat met een traditie van vooroverleg met vakbeweging en betrokken partijgenoten, alvorens met een nieuwe visie te komen, gebroken werd.  Een gang van zaken die voor Leege juist zo teleurstellend was, omdat ook hij vindt dat vernieuwingen in het denken bij de vakbeweging noodzakelijk zijn en GroenLinks de enige partij was, die zowel daarin meedacht als zich solidair opstelde.  Want de SP is solidair, maar houdt vast aan het bestaande en bij de PvdA weet je het nooit. Er is met de nieuwe tekst van het ontslagrecht, laatst te lezen in de Volkskrant, overigens wel nu een lichtpuntje, goede hoop voor de toekomst  

Laatste thema: hoe nu verder? In elk geval dienen de critici de vinger aan de pols te houden bij het komende en deels al lopende KIP-proces. Anders gezegd in de gaten houden of de kritiek op koers, imago en partijcultuur in het manifest  ‘Discussieer en Beslis Mee!’ voldoende weerklank krijgt in discussies en conclusies van de huidige en komende debat-ronden.  Op voorstel van  Frank Köhler is besloten om vanuit KritischGL een groep deelnemers aan de 3 nog in te stellen commissies (beginselprogramma, strategie en partij-organisatie) te leveren.  En over KIP gesproken: zelf kon ik ook mijn ei nog kwijt. Kort geformuleerd:   dat zolang er geen lokale bundeling en doorspreken van standpunten bij de partijcultuur hoort en afdelingen geen of een bescheiden positie op congressen houden, er sprake blijft van inspraak op  landelijke koers in plaats van zeggenschap van ons allen.  
reageren? klik op brievenbus linker marge pagina voor het reactieformulier..
Vrijwilligers gezocht voor ‘Mars-trip’: (bron Reuter science, 20 juni)
Namelijk voor een nagespeelde reis naar mars. Het betreft een project van de European Space Agency. Wie zich aanmeldt moet wel rekenen op een  twee jaar  (2x 105, dan 520 dagen) geïsoleerd en Spartaans bestaan en ingeblikte hapjes. Behalve radio-contact verlies je de aarde, net als bij een echte trip,  geheel uit het oog. Kan een mens daar wel tegen? Dat is nu juist het onderwerp van onderzoek.  Wie zich wil aanmelden en wie weet straks ook nog een echte astronaut kan worden: doe dit bij:
http://www.spaceflight.esa.int/callforcandidates