P-archief.Entree.
Perspectief
archief_frm.
P-archief.
entree.
05 februari 2008 
Nieuwe leden Groenlinks 
Zuid Holland.
Sommigen refereren aan een dag als vandaag (dinsdag 5 februari) als het werven van vrijwilligers onder de nieuwe leden van GroenLinks Zuid-Holland. Ik zelf duid het liever aan als een stap in het activeren van nieuwe leden.  Het gaat immers eerder om het gaan participeren in de politieke gemeenschap waar men al formeel deel van uit maakt, dan om hulp te gaan verlenen aan andere mensen of een organisatie, waar men verder buiten staat.  Maar hoe je het ook noemt, vandaag waren nieuwe leden van GroenLinks te gast bij de provinciale fractie en afdeling Zuid Holland, met de hoop dat we een aantal van hen blijvend bij het partijleven kunnen betrekken.

Opening.
Voor mij een bijzondere dag omdat ik, sinds eind vorig jaar secretaris van de provinciale afdeling, de dag mee maakte als lid van het team dat als gastheer fungeerde. Met als meest prominente team-leden de provinciale GL-fractie, die het initiatief voor deze kennismakingsbijeenkomst hadden genomen.  In overeenstemming daarmee opende fractievoorzitter Dijkhoff de middag met een korte speech in de statenzaal, waarin hij de taken van provinciale staten en bestuur uiteen zette, evenals de lastige politiek setting, waarin de fractie moet werken. Gedeputeerde Staten steunt op een  zeer breed  college en als je daar niet tussen zit, loop je al gauw stuk op de voorgekookte besluiten binnen de coalitie.  Ik voeg daar aan toe: dus ben je meer afhankelijk van steun van buiten en om die te organiseren kunnen actieve partijleden goed van pas komen.

Rollenspel.
Na de opening kwam een belangrijk vervolg, naar mijn smaak het belangrijkste onderdeel van de middag, als was de beschikbare tijd beperkt. Voor enige tijd waren fractieleden, bestuursleden en dus ook ikzelf, zogenaamd voorzitter van een commissie die moesten oordelen over de wijzigingsvoorstel van een streekplan, waarin land dat mogelijk een natuurbestemming kon krijgen, nu richting woonbestemming zou worden bijgesteld.  De genodigden mochten fungeren als belanghebbenden, statenleden en  lid van Gedeputeerde Staten. Kortom, een zowel onderhoudend als leerzaam rollenspel.

Belangrijk aspect van zo’n rollenspel is ook dat de genodigde leden niet alleen presentaties  voorgeschoteld krijgen, maar meer direct bij de dag en bij elkaar betrokken raken. De stap om (vaker) GroenLinkse bijeenkomsten te bezoeken of zelfs actief te worden,  wordt daarmee een stuk kleiner. Maar of je met zo’n best wel attractief programma-onderdeel leden van heinde en verre kan laten komen is vers twee. Begrijpelijk dat een extra attractie was bedacht en wel in de zin van een bezoek aan de tweede kamer.  

Bezoek aan de Tweede Kamer.
Door de druilerige regen ging het hele gezelschap naar de Tweede Kamer, waar de veiligheidsvoorzieningen de laatste jaren aanzienlijk zijn toegenomen. Ik moet bekennen dat ik opgelucht was dat de controle-poortjes niet gingen piepen bij mijn broekriem, anders had ik toch het risico van een afgezakte broek in het huis van de democratie gelopen.

In een zaaltje welkom geheten door de publiekdienst van de kamerfractie, kregen we vervolgens de gelegenheid vragen te stellen aan kamerlid Mariko Peters.  Opvallend: veel vragen over het zich laten leiden door de media en/of de waan van de dag. Probleem voor een partij als GroenLinks: bij voorkeur zijn we diepgaand bezig met inhoudelijke zaken, maar er moet ook af en toe gescoord worden. Volgens mij en anderen gebeurt dat laatste in elk geval niet met de leuze ‘Groei mee’, die we helaas nog steeds ter plekke aantroffen op brochures, verkiezingsprogramma’s e.d.

Ook het oude kamergebouw met de groene bankjes werd door ons bezocht. Krap om in te zitten en naar we horen schijnt het eens het lot geweest te zijn van Frans Weisglas tussen Erika Terpstra en een ander volumineuze VVD-dame (naam ben ik even kwijt) te hebben moeten zitten. Volgens ons een reden (even doordenken) waarom hij zo graag Kamervoorzitter wilde worden.  We werden na de ontvangst geïnformeerd met een voorlichtingsfilm, die wellicht de meesten van ons weinig nieuws vertelde over de bezigheden van de kamer en brachten daarna enige tijd op de publieke tribune door. Onderwerp van debat : open source apparatuur.

Borrel en slot.
Na de Tweede Kamer door het nog steeds onaangename weer, terug naar het provinciehuis.  Met de gelegenheid met hapje en drankje nog wat na te praten en te luisteren naar een slotwoord van voorzitter Machiel de Vries. Zelf vond ik het een geslaagde middag en dat leek mij ook de algemene opvatting.
Opening door Oscar Dijkhoff
Rollenspel.
In gesprek met Mariko Peters
Presentatie in  oude Kamergebouw▲, gezeten in de groene bankjes▼
Onder: slot toespraak Machiel de Vries.

Home_050208